Napětí na trhu práce zlehka zvolňuje

Míra nezaměstnanosti stagnuje na 4 %

Celková míra registrované nezaměstnanosti v únoru stagnovala na 4,0 %. Dále tak již nedochází k nárůstu nezaměstnanosti z titulu ukončení sezónních prací, ty však na druhou stranu zatím ani nebyly ve větší míře zahájeny. Celkově zůstává tuzemský trh práce relativně napjatý, v posledních měsících ale přece jen dochází k postupné zvolnění.

To ilustruje fakt, že již třetí měsíc v řadě převyšuje počet nezaměstnaných na úřadech práce počet otevřených pracovních pozic. Jejich podíl dosáhnul v únoru hodnoty 0,9, což je nejméně za posledních šest let.

V letošním roce očekáváme, že registrovaná míra nezaměstnanosti v průměru setrvá nad 4 %, přičemž půjde o opožděnou reakci na stagnující hospodářský růst. To ostatně naznačují i tzv. měkké indikátory jako jsou šetření podnikatelských nálad mezi průmyslovými výrobci. Nemělo by se však jednat o masivní propuštění napříč ekonomikou, ale zasaženy budou spíše jednotlivé průmyslové sektory, které jsou pod zvláště citelným tlakem slabé zahraniční poptávky. Ta je nyní hlavní růstovou bariérou tuzemských firem v průmyslu, podstatnou roli však hraje také ve stavebnictví.

Obavy o prudké zvýšení tuzemské míry nezaměstnanosti nám v tento moment přijdou přehnané. Na jedné straně totiž počítáme v tomto roce s postupným oživením české ekonomiky (odhadujeme růst HDP o 1,3 %), které by mělo nabrat na síle v roce 2025. Na druhé straně očekáváme, že trh práce zůstane pod tlakem dlouhodobých strukturálních problémů, jako je stárnutí populace, nízká míra zaměstnanosti žen nebo nemalý podíl zaměstnanců v šedé ekonomice.

Dominik Rusinko, analytik ČSOB