Nejčastější jsou bankroty na Karlovarsku

V květnu v České republice zbankrotovalo 500 podnikatelů, letos nejvíce

V květnu bylo v České republice vyhlášeno 500 bankrotů fyzických osob podnikatelů zároveň bylo podáno 543 návrhů na bankrot. Počet bankrotů podnikatelů byl v tomto měsíci nejvyšší za letošní rok. Vyplývá to z analýzy dat společnosti CRIF.

Meziměsíčně se počet bankrotů podnikatelů zvýšil o 32 a počet insolvenčních návrhů o 72. Z dlouhodobé statistiky vyplývá, že v květnu bývá obvykle vyhlášeno více bankrotů než v dubnu a v rámci celého roku je květen z hlediska bankrotů jedním z nejsilnějších měsíců.

I když počet bankrotů podnikatelů letos poprvé v jednom měsíci dosáhl 500, není to nic neobvyklého. Letošní počet bankrotů je stále nižší než v roce 2022 a 2021. Očekáváme, že jejich růst nebude nijak razantní,“ říká Věra Kameníčková, analytička společnosti CRIF – Czech Credit Bureau.

V květnu zbankrotovalo nejvíce podnikatelů v Moravskoslezském kraji

Nejvíce bankrotů podnikatelů bylo v květnu vyhlášeno v Moravskoslezském kraji (67) a v Jihomoravském kraji (57), nejméně ve Zlínském kraji (15) a na Pardubicku (19). Z hlediska odvětví bylo nejvíce, celkem 128 bankrotů, vyhlášeno ve stavebnictví a dále ve zpracovatelském průmyslu (78), nejméně bankrotů zaznamenalo odvětví výroby a rozvodu elektřiny, plynu, tepla (4 bankroty). Bankrotem je nejvíce ohroženo odvětví doprava a skladování a dále odvětví zpracovatelský průmysl. Na opačném konci je odvětví poskytující služby v oblasti vzdělávání, zdravotnictví a sociální péče a tovněž odvětví informačních a komunikačních činností.

Nejčastější jsou bankroty podnikatelů na Karlovarsku

Za posledních 12 měsíců v České republice zbankrotovalo 5 193 podnikatelů, o 5 % více než v předchozím období. Na každých 10 tisíc aktivních podnikatelů tak připadlo 47 bankrotů. Nejvíce bankrotů na 10 tisíc aktivních podnikatelů připadlo v Karlovarském (81), Libereckém (70), Ústeckém a Moravskoslezském kraji (shodně 69). Nejnižší míru bankrotu vykazuje Zlínský kraj s 34 bankroty na 10 tisíc podnikatelů, hned za ním následuje Vysočina, Středočeský kraj a Praha (shodně 35).

Bankroty a návrhy na bankrot fyzických osob podnikatelů 2022-2024