Nerostou dluhy ani úspory

Dubnová čísla bankovní statistiky ČNB přinesla jisté zmatení, ale to se jen započetla data Sberbank po jejich odkoupení Českou spořitelnou. Květen již ukazuje realitu – v bankách téměř nerostou ani vklady, ani úvěry.

Ve vkladech vládnou termínované a v netermínovaných dochází k 18miliardovém přesunu z běžných na tzv. spořicích. O nárůst úvěrů se dělí ty spotřební s těmi na bydlení.