Nezaměstnanost beze změny

I když je ekonomika už půl roku v recesi, k plošnému propouštění nedochází. Firmy se po dřívějších zkušenostech obávají problémů se sháněním pracovníků v době, až se situaci obrátí k lepšímu.

Míra nezaměstnanosti v únoru stagnovala na 3,9 % a byla tak meziročně vyšší jen o tři desetiny procentního bodu.

Nemusí to však znamenat, že se úplně nic na českém trhu práce neděje. Velmi pravděpodobně dochází ke zvýšeným přesunům mezi odvětvími a jednotlivými obory české ekonomiky, avšak rozhodně se nehromadí lidé na úřadech práce..

Obrázek trhu práce v posledních měsících samozřejmě do jisté míry zkreslují vyšší odchody pracovníků do výhodnějších předčasných penzí.

Spíše než aby přibývalo nezaměstnaných, ubývají volná pracovní místa. Za poslední rok jde o více než 80 tisíc, nicméně stále je neobsazených pozic více než lidí bez práce. Je to samozřejmě velmi hrubé zprůměrované měřítko, které se navíc výrazně regionálně liší. Na jedné straně vidíme jako tradičně Karvinou s více než desítkou lidí na jedno volné místo, na straně druhé Prahu-východ s pěti místy na jednoho.

Hospodářství zůstává navzdory energetické krizi robustní a dokázalo navíc velmi hladce absorbovat i nově příchozí pracovníky z Ukrajiny.

Co čekat dál? Díky rozběhu sezónních prací bude nezaměstnanost v dalších měsících klesat, i když některé firmy budou pod tlakem propouštět, jak ostatně naznačují průzkumy sentimentu. Vypadá to tak, že ani letos nebude nezaměstnanost nijak vážným problémem české ekonomiky. Spíše i nadále zůstane problémem regionálním.

ČR zůstává podle mezinárodně srovnatelných statistik zemí s nejnižší nezaměstnanosti v EU.. V lednu takto počítaná míra nezaměstnanosti dosahovala 2,5 %, zatímco v celé unii to bylo 6,1 %, v eurozóně dokonce 6,7 %. Přitom česká ekonomika jako jedna z mála prochází recesí, která se ovšem přímo na trhu práce zatím nijak dramaticky neprojevuje.

Autor komentáře:
Petr Dufek, hlavní ekonom Banky CREDITAS
twitter: @PetrDufek15