Nezaměstnanost stagnuje, následovat bude růst

Modern engineer pointing at sketch in blueprint while explaining it to colleague

Tuzemská registrovaná míra nezaměstnanosti v listopadu dosáhla hodnoty 3,5 % a oproti předchozímu měsíci tak zůstala nezměněna. Úřady práce aktuálně evidují 257 tisíc uchazečů o zaměstnání, tedy o zhruba 1400 více, než v říjnu letošního roku a o 12 tisíc více, než před rokem. Tito uchazeči si mohou vybírat z 292 tisíc volných pracovních míst, kterých je tak o 5,5 tisíce méně, než v říjnu, a o 53 tisíc méně, než před rokem. Na jedno volné pracovní místo aktuálně připadá 0,9 uchazeče.

Z geografického pohledu zůstává míra nezaměstnanosti nejvyšší v okrese Karviná (8,1 %), následovaném okresy Most (6,6 %) a Chomutov (6,1 %). Nejnižší je naopak v okresech Praha-východ (1,5 %), Pelhřimov a Praha-západ (shodně 1,7 %). Největší nouze o volná pracovní místa panuje opět v okrese Karviná, kde na jedno volné místo připadá 10,2 uchazeče, následovaném okresy Bruntál (4,6) a Most (4,1). Nejsnazší hledání uplatnění pak mají uchazeči v okresech Praha-východ (0,2), Mladá Boleslav (0,2) a Praha-západ (0,3).

Nejaktuálnější mezinárodně srovnatelná data pocházejí z měsíce října, kdy si Česko podle Eurostatu nadále drželo pozici nejméně nezaměstnané země v Evropské unii, když hlásilo míru nezaměstnanosti na úrovni 2,1 %, následované Německem a Polskem (shodně 2,9 %). Připomínáme, že metodika výpočtu míry nezaměstnanosti používaná Eurostatem se liší od té, kterou reportuje české Ministerstvo práce a sociálních věcí.

Listopad patří v Česku tradičně k měsícům, kdy míra nezaměstnanosti přibližně stagnuje, či vykazuje jen velmi malé pohyby. Vzhledem k aktuální napjaté ekonomické situaci tak lze hodnotit pozitivně, že ani tentokrát nedošlo k nárůstu. K němu ovšem podle nás nevyhnutelně dojde v nadcházejících měsících, počínaje již prosincem. Ke standardnímu útlumu sezonních prací s příchodem zimy se k němu tentokrát pravděpodobně přidá i nevyhnutelná rezignace části českých firem, které se potýkají s ochlazováním poptávky a růstem nákladů, na udržování dosavadní úrovně zaměstnanosti.

Mezi průmyslovými podniky podle aktuálního šetření Českého statistického úřadu narostl podíl těch, které očekávají pokles zaměstnanosti, na hodnoty naposledy zaznamenané během druhé vlny pandemie na podzim roku 2020, a předtím až během recese z roku 2013. Situace pak bude pravděpodobně dále eskalovat s koncem letošního roku, který tradičně představuje příležitost pro neprodloužení pracovních kontraktů, k čemuž se přidá náraz části firem na vyšší ceny energií.

Míra nezaměstnanosti by tak podle nás mohla již v prosinci poskočit do blízkosti 4 % a zpět pod tuto hranici se bude v průběhu roku 2023 vracet jen velmi neochotně. Objektivně je ovšem třeba připomenout, že ani poté nebude míra nezaměstnanosti v Česku nijak dramaticky vysoká ani na tuzemské, tím méně na evropské poměry.

Vít Hradil, hlavní ekonom CYRRUS