Nezaměstnanost zůstala v červnu stabilní

Co čekat od druhé poloviny roku?

Podíl nezaměstnaných v Česku setrval na konci června na úrovni 3,6 %. Na úřadech práce mírně klesl jak počet neobsazených pracovních pozic, tak i počet zájemců u práci. Pro tuto část roku je nicméně typický o něco výraznější sezónní pokles nezaměstnanosti, což značí, že napětí na trhu práce dále mírně zvolňuje. V podobném duchu hovoří i pokračující převis nezaměstnaných nad počtem otevřených pracovních pozic, který trvá již sedm měsíců v řadě.

Celkově je však tuzemský trh práce stále napjatý a vykazuje nejnižší míru nezaměstnanosti v EU. Vysátý trh práce představuje pro tuzemské podniky nadále jednu z hlavních překážek jejich další expanze. To platí zejména pro sektor stavebnictví, v menší míře jde ale i o průmysl, které nyní primárně žehrá na utlumenou poptávku.

Ve druhé polovině letošního roku očekáváme mírný růst podílu nezaměstnaných ke 4 %. Na stole není žádné masové propuštění, k dalšímu ochlazování trhu práce však bude docházet například v reakci na slabý výkon tuzemského průmyslu. Celkově ale zůstane trh práce ve strukturální nerovnováze a firmy budou stále těžko nacházet pracovní sílu. I to jeden z důvodu, proč nominální mzdy porostou svižným tempem a mohou dále zrychlit meziročně nad 8 %, přičemž v reálném vyjádření by v tomto roce měly vzrůst přibližně o 5,5 %.

Dominik Rusinko, analytik ČSOB