Nové investiční fondy skupiny Penta bude řídit Tomáš Kálal

Skupina Penta výrazně mění přístup k financování svého byznysu – připravuje nové investiční fondy, které nabídnou investorům podíl na projektech Penty. Cílem je ještě více akcelerovat růst svých dlouhodobě úspěšných značek, jako je Dr.Max, Penta Hospitals, Penta Real Estate či Fortuna, ať už na současných trzích, nebo při expanzi do dalších zemí.

Penta každoročně reinvestuje velkou část svých zisků, rozvoj byznysu podporuje i pomocí úspěšných emisí dluhopisů či bankovním financováním. Skupina tak stabilně roste a dosahuje zisků okolo 15 % ročně. Brzy, historicky poprvé, otevře Penta investorům příležitost podílet se na jejím úspěchu.

Podrobnosti o fungování fondů budou představeny v druhé polovině roku. Přípravy však již běží naplno. Skupinu Penta i proto posílil Tomáš Kálal, který bude řídit všechny klíčové aktivity, týkající se fondů, a bude, v případě obdržení licence ČNB, výkonným ředitelem nové investiční společnosti.

Tomáš má z prostředí investic a kapitálových trhů bohaté zkušenosti. Deset let působil ve společnosti Conseq Investment Management, naposledy v roli ředitele investičního bankovnictví. V minulosti pracoval také pro společnost Patria Direct nebo Komerční banku.

Tomáš je absolventem pražské Vysoké školy ekonomické, v oboru mezinárodní obchod s vedlejší specializací na finanční a kapitálové trhy. Studoval také na univerzitě EM Lyon.