Nový samoregulační standard k poskytování flotilového pojištění

Ilustrační foto. Zdroj: ASPEN.PR s.r.o.

Česká asociace pojišťoven (ČAP) a Evropská asociace finančního plánování ČR (EFPA) společně vytvořily samoregulační standard, který slouží k získání vysoké míry odbornosti při nabízení možnosti stát se pojištěným v tzv. „flotilovém pojištění“. Standard významně přispívá k dalšímu zvyšování ochrany spotřebitele. Klíčovými prvky samoregulačního standardu jsou elearningový kurz a sada testových otázek k ověření odbornosti. Do procesu obsahové přípravy kurzu byli zapojeni zástupci pojišťoven a součástí byla rovněž konzultace s ČNB. Kurz bude uveřejněn na webu Akademie ČAP a vzdělávacím portále EFPA.

„Pojišťovnám, které nabízejí tzv. flotilová pojištění, což je například cestovní pojištění k debetní či kreditní kartě, záleží na tom, aby bylo prodáváno férově, odborně, s důrazem na řádné informování zákazníků. Proto je naším cílem, aby produkty byly nabízeny těm klientů, pro které jsou skutečně určeny a kteří je potřebují a s dostatečnou odbornou asistencí. Ti, kteří jsou se zákazníky v kontaktu, musí disponovat řádnými odbornými znalostmi a být si vědomí veškerých zákonných povinností,“ říká Jan Matoušek, výkonný ředitel České asociace pojišťoven.

Petr Volek, místopředseda Rady, Evropská asociace finančního plánování ČR, na to navazuje slovy: „Pojišťovací zprostředkovatelé vykonávající činnost dle § 4 ZDPZ a nabízející tzv. „flotilové pojištění“ nyní disponují novým samoregulačním standardem a e-learningovým kurzem k získání přiměřené míry odbornosti. Uživatelé si v e-learningu vždy navolí dle svého profesního zaměření odpovídající obsah kurzu. Standard je určen pracovníkům bank, leasingových společností a cestovních kanceláří, prodejcům elektroniky a dalším distributorům, kteří nabízejí pojištění a zároveň nemají povinnost složit zkoušku odborné způsobilosti dle ZDPZ.“

Pro koho je e-learning určen?

Samoregulační standard je určen všem pojistníkům a jejich pracovníkům, kteří pro pojišťovny vykonávají činnost nabízení možnosti stát se pojištěným. Je tedy určen všem osobám, které tuto činnost podle § 4 ZDPZ vykonávají, podílejí se na ní nebo jsou za ni odpovědny.

Co obsahuje e-lerningový kurz?

Kurz je zpracován v 5 základních variantách podle distribuovaného typu produktu:

1. Manuál flotilníka pro distribuci cestovního pojištění

2. Manuál flotilníka pro distribuci pojištění motorových vozidel

3. Manuál flotilníka pro distribuci bankopojištění

4. Manuál flotilníka pro distribuci pojištění záruky

5. Manuál flotilníka pro distribuci úrazového pojištění

Klíčovými součástmi Samoregulačního standardu jsou:

· E-learningový kurz s názvem „Manuál flotilníka“, dostupný v tuto chvíli na portálech České asociace pojišťoven, Evropské asociace finančního plánování ČR ;

· databáze testových otázek k ověření získání odborných znalostí a dovedností pro činnost nabízení možnosti stát se pojištěným, a to v rozsahu dle definovaných témat obsahu kurzu. Databáze testových otázek obsahuje vždy nejméně 50 otázek s právě jednou správnou odpovědí, ze kterých se losuje do testu vždy 15 otázek.

· pravidla užití a aktualizace kurzu. Samotný kurz formou e-learningu a závěrečného testu je přístupný na webových portálech Akademie ČAP, EFPA.

Užitečné odkazy:

· https://www.akademiecap.cz/…ika

Snímek obrazovky 2021-09-13 v 10.21.34
Infografika. Zdroj: ČAP