Objem poskytnutých hypoték v lednu klesl o čtvrtinu, sazba vzrostla z 3 % na 3,4 %

Banky a stavební spořitelny poskytly v lednu hypoteční úvěry v celkovém objemu přes 32,6 mld. Kč. To představuje oproti prosinci více než čtvrtinový pokles. Ačkoli lednové měsíce bývají oproti konci roku obvykle z pohledu poskytnutých hypoték slabší, meziměsíční propad téměř o 12 mld. Kč jde výrazně nad rámec běžného lednového zpomalení.

Z celkového objemu poskytnutých hypoték tvoří přes 26 mld. Kč hypotéky skutečně nové a 6 mld. Kč pak hypotéky refinancované (interně či z jiné finanční instituce). Úroková sazba u zmíněných skutečně nově poskytnutých hypoték v lednu vzrostla ze 3 na 3,4 %. Růst sazeb tak postupně zrychluje, ačkoli se stále nachází pod úrovní  nabídkových úrokových sazeb, které se začátkem roku nejčastěji pohybují v rozmezí 4–5 % v závislosti na konkrétních podmínkách žadatele.

Z meziročního pohledu objem poskytnutých hypotečních úvěrů v lednu poklesl o 1 %, z pohledu počtu hypoték o 11 %. To je dáno především meziročním propadem refinancovaných úvěrů, zatímco skutečně nové úvěry v lednu z meziročního pohledu stále rostly dvouciferným tempem (počty o 13 %, objemy o 27 %), ačkoli meziroční dynamika oproti předešlým měsícům také výrazně zpomalila.

Nepříznivý dopad zpomalujícího objemu nově poskytnutých hypoték na trh nemovitostí bude brzdit skutečnost, že poměrně velká část úvěrů, která byla poskytnuta v minulém roce, bude čerpána teprve v roce letošním.

Jakub Seidler, hlavní ekonom ČBA