Obří zadlužení, ale hlavně firem

Ilustrační snímek, zdroj: pixabay.com

Zahraniční dluh ČR se v letošním prvním čtvrtletí zvýšil o 193,3 mld. Kč, ke konci března tak činil 4,665 bilionu korun. To představovalo 74,3 % HDP. Meziročně byl dluh vyšší o 350 mld. Kč.

Podle předběžných údajů ČNB připadalo téměř 78 % na soukromý sektor a zbývající část tvořily závazky veřejného sektoru (závazky vlády, soukromých společností garantované vládou a dluhy firem s majoritní účastí státu). Zadlužení bankovního sektoru tvořilo ve sledovaném období 46,2 % z celkové zadluženosti.