OneLife od MetLife, životní pojištění pro každého

Ilustrační foto. Zdroj: ASPEN.PR s.r.o.

Pojišťovna MetLife nabízí kvalitní životní pojištění pro široké spektrum klientů všech věkových kategorií v různých variantách. Můžete uzavřít čistě úrazové pojištění nebo investiční rezervotvorné pojištění, a produkt, např. OneLife, si navíc přizpůsobíte svým vlastním potřebám.

Každý klient je jiný, a tudíž i požadavky na pojištění se u něj můžou různit. Ať už proto, že si přeje v rámci pojištění zároveň spořit, nebo proto, že má kvůli věku či rodinné anamnéze specifické požadavky. Pojištění může být uzavřeno kýmkoli ve věku od 18 do 75 let, s pojistnou dobou až do věku 80 let, osoby mladší 18 let mohou být pojištěny jinou zletilou osobou. OneLife je nabízen ve třech variantách: jako čistě úrazové neživotní pojištění, rizikové životní pojištění, které kromě úrazu kryje i nemoci, a rovněž investiční rezervotvorné pojištění, v rámci něhož klient investuje část pojistného, a vytváří se tak kapitálová hodnota.

V rámci OneLife si můžete volit z více než třiceti různých připojištění a zároveň individuálně nastavit pojistnou ochranu na dobu, na kterou dané krytí skutečně potřebujete. Samozřejmostí je kompletní krytí závažných rizik – smrti, všech stupňů invalidity a závažných onemocnění. Nový přístup u Závažných onemocnění definuje 5 skupin, přičemž z každé z nich lze vyplatit maximální pojistné plnění ve výši 100 % sjednané pojistné částky. Klient tedy může obdržet pojistné plnění v součtu až v hodnotě 500 % sjednané pojistné částky. Byla také zrušena nutnost přezkoumání zdravotního stavu ze strany pojišťovny, takže nikdo nebude bádat nad vaší rodinnou ani individuální anamnézou, či minimální doba přežití u závažných onemocnění.

„Novinkou je speciální připojištění Pro Ženy zaměřující se na oblasti spojené s početím a těhotenstvím, jako jsou asistovaná reprodukce, narození dítěte s vrozenými vadami, těhotenské, porodní a poporodní komplikace, narození vícerčat a úmrtí rodičky. V oblasti krytí těchto rizik patří MetLife k nejlepším na trhu,“ udává výhody produktu Katarina Tužinská, Product Development Specialist pojišťovny MetLife, a doplňuje: „Myslíme ale také na klienty se specifickými požadavky na krytí rizik. V rámci OneLife lze sjednat i připojištění pro konkrétní zdravotní obtíže, jako jsou závažné komplikace u cukrovky, nebo se pojistit pouze na zlomeniny, popáleniny nebo chirurgické zákroky. Produkt OneLife také přináší rozsáhlé zeštíhlení výluk u jednotlivých krytí, například plně kryje rizikové těhotenství a přináší jedny z nejnižších čekacích dob pro nemoc na trhu v délce pouhých dvou měsíců.“

Neoddiskutovatelnou výhodou je také skutečnost, že MetLife svým klientům nabízí rozsáhlou nabídku slev a odměn. Pokud zastáváte zodpovědný přístup k vlastnímu zdraví, můžete v rámci programu MetLife Fair dosáhnout až na 37% slevu na pojistném. A na co všechno se možnosti slevy vztahují? Nárok na ni mají nekuřáci, lidé s méně rizikovým zaměstnáním, dárci krve a také ti, kdo pravidelně dochází na preventivní lékařské prohlídky k praktickému lékaři nebo vybraným specialistům. A samozřejmě můžete dosáhnout také na slevu za výši pojistné částky či bezeškodní průběh pojištění.