Optimismus v české ekonomice opadá… inflační očekávání rostou

Ilustrační foto, zdroj: Pixabay

Dnes zveřejněné výsledky statistického úřadu potvrzují, že nálada v podnikatelském sektoru se dva měsíce po sobě postupně zhoršuje. Nejde však zdaleka o nějaký návrat všeobecného pesimismu, ale spíš o zkrocení dřívějšího optimismu, který byl spojený s velkým očekáváním po rozvolnění protipandemických opatření.

Důvěra nepřekvapivě klesá v tuzemském největším odvětví – a sice v průmyslu. Ten se v letošním roce musí vypořádávat stále s problémy fungování dodavatelských řetězců, komplikovanou mezinárodní dopravou, vysokými cenami vstupů a energií a tradičně i s nedostatkem zaměstnanců. Výhled poptávky v následujících třech měsících se sice mírně snížil, avšak zůstává na poměrně vysoké úrovni, zvlášť pokud jde o zahraniční zakázky. Celkově firmy mají objednávky na více než rok dopředu, takže nezbývá než zajistit, aby měly i z čeho vyrábět.

Pokles důvěry zaznamenaly tentokrát i služby, kde se rovněž přehodnocují výhledy poptávky pro další tři měsíce, nicméně stejně jako v průmyslu zůstávají stále ještě docela vysoko. Aktuální snížení důvěry v odvětví služeb lze chápat jako korekci dříve vysokých očekávání v cestovním ruchu, která se ne úplně naplňují, protože stále ještě nenaběhl cestovní ruch. Výpadek zahraničních turistů totiž mohou domácí návštěvníci vzhledem ke své kupní síle a preferencím kompenzovat jen částečně.

Nálada v obchodě rovněž mírně poklesla, za to ovšem rostou očekávání, pokud jde o růst cen. Ta jsou dokonce nejvyšší od roku 2003, od kdy je k dispozici souvislá řada sledování tohoto ukazatele. Nahrává tomu i fakt, že úroveň zásob v obchodech je v důsledku výpadků dodávek nízká, zatímco poptávka spotřebitelů sílí.

Zatímco v průmyslu a ve službách jsou firmy opatrnější ohledně svých výhledů pro následující měsíce, ve stavebnictví po pár měsících nejistoty převládnul optimismus. To ostatně koresponduje s dosavadním vývojem stavebních zakázek, a tak hlavní překážkou dalšího růstu tohoto odvětví zůstává i nadále především nedostatek pracovníků. Zákazníci se nicméně musí smířit s rychlým růstem cen stavebních prací a materiálů, který pravidelně potvrzují výsledky výrobních cen.

Optimističtí krom stavebníků jsou v srpnu i spotřebitelé, kteří jsou stále více přesvědčeni, že se jejich finanční situace v dalších dvanácti měsících zlepší. Trochu opadá jejich strach z nezaměstnanosti, avšak naproti tomu dál přetrvávají obavy z inflace.

Celkové výsledky srpnové důvěry v podnikatelském sektoru asi nepřekvapí nikoho. Mírný pokles optimismu koresponduje s problémy s dodávkami v průmyslu a obchodě a s nenaplněnými očekáváními ve službách. Z průzkumu rovněž vyplývá, že firmy počítají s dalším růstem cen, kterého se zase obávají spotřebitelé. V každém případě nálada v ekonomice zůstává stále pozitivní a měla by se proto pozitivně odrazit i ve výsledcích ekonomiky za třetí kvartál.

Petr Dufek, ekonom ČSOB