Optimističtější podnikatelé, skeptičtější spotřebitelé

Březnový průzkum ČSÚ, který mapuje nálady v české ekonomice, ukazuje, že se snad alespoň v podnikatelském sektoru začíná blýskat na lepší časy. Souhrnný indikátor důvěry (indikátor ekonomického sentimentu), vyjádřený bazickým indexem, se ve srovnání s únorem zvýšil o 2,2 bodu na hodnotu 93,9, při rozdílném vývoji jeho složek. Indikátor důvěry podnikatelů vzrostl o 2,7 bodu na hodnotu 95,2 a indikátor důvěry spotřebitelů se mírně snížil o 0,6 bodu na hodnotu 87,1.

Výrazně se zlepšila nálada v průmyslu, který věří v rychlý růst výroby a exportů v následujících měsících. Není to zatím vidět příliš na nových zakázkách, nicméně průmysl stále pracuje s balíkem nedodělků, které mu umožňují překlenout i slabší období. Tedy pokud má vstupy.

Do optimističtější skupiny odvětví se v březnu zařadil i obchod, a to jak z pohledu hodnocení stávající situace i vlastních očekávání pro následující měsíce. Je to rozhodně zajímavé s ohledem na to, jak kupní síla obyvatel „díky“ inflaci stále ještě eroduje a reálné tržby obchodníků klesají.

Ve stavebnictví, které se stále ještě vypořádává s cenovým šokem na trhu se stavebními materiály je nálada přece jen pesimističtější. Firmy v tomto odvětví počítají spíše s útlumem výroby a propouštěním. Nijak významně se naproti tomu tentokrát nezměnil sentiment ve službách, kde panuje více méně spokojenost se současností a vyhlídky pro další měsíce jsou spíš opatrné.

Zatímco celkově se v podnikatelském sektoru nálady mírně zlepšily, u spotřebitelů se trend navracejícího se optimismu nyní zastavil. Důvodem není to, že by lidé nevěřili v lepší budoucnost, ale jejich stávající prohlubující se vlastní finanční problémy. A na tom samozřejmě není nic divného, podíváme-li se na dosavadní vývoj reálných příjmů domácností.

Březnový průzkum může potěšit i ČNB, protože potvrzuje další pokles inflačních očekávání v průmyslu, ve stavebnictví a v obchodě. Ve službách tentokrát o něco více firem věří, že jim situace dovolí své ceny dál šponovat.

Celkově březnové výsledky nálad v ekonomice zapadají do scénáře pozvolné stabilizace ekonomiky ve druhém čtvrtletí. Po slabším úvodu roku by měl především průmysl ve druhém čtvrtletí (a od třetího snad i služby) pomoci ekonomice odrazit se opět ode dna.

Petr Dufek, hlavní ekonom Banky CREDITAS