Personální změny ve vedení REICO IS

Dušan Sýkora, předseda představenstva REICO investiční společnost České spořitelny

Novým předsedou představenstva je Dušan Sýkora

Představenstvo REICO investiční společnost České spořitelny prošlo částečnou obměnou. Novým předsedou představenstva společnosti se stal Dušan Sýkora (viz foto). Vystřídal na tomto postu Tomáše Jandíka, který bude zastávat pozici místopředsedy představenstva. Novým členem představenstva byl jmenován Petr Vohralík.

Dušan Sýkora spojil celou svou dosavadní kariéru se Českou spořitelnou. Od roku 1998 působil na různých pozicích v oblasti finančního řízení jako například back office finančních trhů, účetnictví a controlling. V poslední době vedl tým obchodního plánování v retailu. Ve stejném období byl zároveň členem dozorčích rad několika dceřiných společností České spořitelny.

Petr Vohralík má dvacetiletou praxi v oblasti řízení rizik v bankovnictví (ING Bank, Citibank, Česká spořitelna) a finančního řízení společností v seniorních exekutivních rolí (České dráhy, Erste Energy Services). Ve České spořitelně působí od roku 2014, posledních šest let na pozici manažera úvěrových rizik pro Real Estate a Veřejný sektor.

REICO investiční společnost České spořitelny byla založena v roce 2006 v Praze jako 100% dceřiná společnost České spořitelny. Obhospodařuje dva investiční fondy – REICO ČS Nemovitostní a REICO ČS Long Lease.

V regionu střední Evropy spravuje REICO Investiční společnost aktiva v hodnotě přes 32 miliard korun (Česká republika, Polsko a Slovensko, data ke květnu 2021). Mezi klienty patří jak drobní, tak i významní institucionální investoři.