Pesimismus spotřebitelů opadá i v EU

Pesimismus spotřebitelů opadá nejenom v ČR, ale i v EU. Firmy jsou naproti tomu ve svých výhledech více skeptické

Pravidelný evropský průzkum sentimentu firem a spotřebitelů dopadl podobně jako už ten český, zveřejněný minulý týden. Zatímco v podnikatelském sektoru se nálady převážně zhoršují, u spotřebitelů pesimismus postupně dál opadá s tím, jak domácnosti věří ve zlepšení celkové ekonomické a finanční situace. Zajímavé je, že o co méně se nyní domácnosti obávají inflace, o to více je straší hrozba nezaměstnanosti.

Firmy v EU pozitivněji hodnotí svoji současnou situaci a s obavami se dívají do blízké budoucnosti. Výjimkou je pouze stavebnictví, kde se situace soustavně zhoršuje, pravděpodobně v důsledku rostoucích úrokových a materiálových nákladů a všeobecně slábnoucí poptávky. Optimističtěji se do dalších tří měsíců naproti tomu dívají obchodníci, kteří věří, že s ústupem inflace se vrátí zákazníci.

Pozitivní zprávou pro ECB je nepochybně další pokles inflačních očekávání, který se dotýká všech významných odvětví. Inflační očekávání sice jsou stále ještě nadprůměrná, avšak třeba v průmyslu a ve stavebnictví jsou již výrazně nižší než v loňském roce.

Další pozitivní zprávou je pokles všeobecné nejistoty, která podnikům i spotřebitelům komplikuje jejich rozhodování. Pokračuje tak trend, který započal zhruba v polovině loňského roku a který se může pozitivně projevit například v oživení investiční aktivity.

Když se podíváme na podrobné české výsledky, tak je zhoršení nálad v průmyslu, obchodě i stavebnictví, a naopak zlepšení ve službách. V tuzemských službách sice ještě panuje skepse, pokud jde o vývoj očekávané poptávky, avšak celková nálada se tam přece jen mírně zlepšila díky aktuálně lepším než původně očekávaným tržbám.

Optimismus ohledně dalšího vývoje poptávky panuje pouze v případě IT firem, doručovatelských a skladovacích služeb, které kromě zvýšeného zájmu předpokládají i další růst svých cen. Dražší mají být podle cestovních kanceláří i zájezdy, nicméně cestovky nyní nepředpokládají, že by dál rostl zájem ze strany spotřebitelů. Nakonec, co do výkonů jsou téměř už na předcovidové úrovni.

Celkově nejsou výsledky z průzkumu příliš překvapivé a naznačují, že první čtvrtletí bude v EU vypadat podobně jako to předchozí. V ČR bude zřejmě o něco horší v důsledku pokračující vysoké inflace, která výrazně snižuje reálné možnosti domácností, a tím i komplikuje situaci ve službách, průmyslu a stavebnictví.

Petr Dufek, hlavní ekonom Banky CREDITAS