Petr Žaba novým členem představenstva ČPP

Česká podnikatelská pojišťovna, Vienna Insurance Group má s účinností od 1. února 2023 nového člena představenstva, stal se jím Petr Žaba. Tímto bylo představenstvo společnosti doplněno o čtvrtého člena, a stalo se tak kompletním.

Petr Žaba vystudoval České vysoké učení technické v Praze – fakultu strojní. Do ČPP nastoupil v roce 2011 jako ředitel Úseku pojištění flotil, kde byl zodpovědný za tvorbu produktů a správu pojištění flotil. V rámci reorganizace back-officových úseků v roce 2020 převzal vedení Úseku správy neživotního pojištění a flotily. V jeho kompetenci byla kompletní správa neživotního pojištění a také tvorba a inovace produktů flotil. Patří mezi vyhledávané odborníky v oboru pojištění vozidel. V ČPP bude zodpovědný např. za oblast tvorby produktů, správy pojištění, likvidace pojistných událostí.