PMI vykresluje nadále pesimistický výhled pro výrobu

Výsledek PMI průzkumu pro výrobní sektor nadále vykresluje pesimistický výhled. Hodnota indikátoru se navzdory mírnému zlepšení pro Německo či eurozónu posunula nepatrně dále do kontrakce (na 41,6 z 41,7 bodů, zatímco medián odhadů se usadil na 42,5).

Hlavní závěr PMI reportu je probíhající a dále očekávané snížení aktivity ve výrobě, a z té pozitivnější strany snížení cenových tlaků. K poklesu plánovaného objemu výroby dochází na pozadí upadající poptávky (doma i v zahraničí) vlivem vysokých cen a ekonomické nejistoty. To snižuje potřebu výrobců nakupovat vstupní materiály, čímž je odlehčeno dodavatelským řetězcům. Následně tak zvolňují ceny vstupů, což výrobcům umožňuje zmírnit růst finálních cen svých výrobků. I tak ale zůstává míra růstu cen nadprůměrná. S očekávaným snížením objemu výroby souvisí také zhoršený výhled na zaměstnanost.