Počet bankrotů se ve všech kategoriích snížil

Depressed business man looking down at falling red arrow. Stressed business man crypto trader broker investor analyzing stock exchange market crypto trading decreasing chart data fall down loss.

V dubnu v Česku zbankrotovalo 44 firem, nejméně od konce roku 2020 

V dubnu bylo vyhlášeno 44 bankrotů obchodních společností, 398 bankrotů fyzických osob podnikatelů a 1 031 osobních bankrotů. Zároveň bylo podáno 105 návrhů na bankrot obchodních společností, 439 návrhů na bankrot fyzických osob podnikatelů a 1 087 návrhů na osobní bankrot. Oproti březnu se počet bankrotů ve všech kategoriích snížil, u obchodních společností šlo o nejnižší počet bankrotů od prosince 2020. Vyplývá to z analýzy společnosti CRIF. 

Zatímco v předchozích třech měsících zbankrotovalo vždy přes 60 firem, v dubnu to bylo zhruba o třetinu méně. Je to dáno i tím, že na duben připadly velikonoční svátky, během kterých úřady nejsou aktivní. I tak jde v dlouhodobém porovnání o velmi nízký počet a pro srovnání – před deseti lety bylo běžné, že bankrotovalo více než 100 firem měsíčně,“ vysvětluje Věra Kameníčková, analytička společnosti CRIF – Czech Credit Bureau a dodává, že kolísání počtu bankrotů v průběhu roku je běžné. Klesající počet bankrotů naznačuje, že firmy mají stále ještě dostatečné rezervy na to, aby se vyrovnaly s nepříznivými ekonomickými podmínkami.  

Počet firemních bankrotů se oproti březnu snížil o 18, počet návrhů na bankrot se však zvýšil o 24. U fyzických osob podnikatelů (FOP) se počet bankrotů meziměsíčně také snížil, a to o 91. Počet návrhů na bankrot klesl o 87.  

Nejvíce firemních bankrotů bylo v dubnu vyhlášeno v Praze (19) a v Jihomoravském kraji (7). Naopak žádný bankrot firmy nebyl vyhlášen v Libereckém a Plzeňském kraji. Mezi FOP bylo nejvíce bankrotů vyhlášeno v Moravskoslezském (57) a v Ústeckém kraji (55). Nejméně na Zlínsku a na Pardubicku (shodně 13).  

V rámci odvětví bylo nejvíce firemních bankrotů vyhlášeno v obchodu (9), ve zpracovatelském průmyslu (8) a ve stavebnictví (7). Mezi FOP bylo nejvíce bankrotů vyhlášeno ve stavebnictví (109) a v obchodu (67). 

Mezi největší společnosti, u kterých byl v dubnu vyhlášen bankrot, patří společnost MASOPRODEJ s.r.o. z Horní Lidče nebo pražský maloobchod MAMMOTH s.r.o. U obou společností byl v dubnu vydán insolvenční návrh a také vyhlášen bankrot, přičemž v prvním případě byl návrh podán zaměstnanci, zatímco v druhém samotným subjektem. „Společnost Mammoth byla založena už v roce 1991 a ještě před nedávnem bylo její hospodaření v pořádku. Problém nastal až s rozšířením oblasti podnikání o prodej mobilních telefonů na leasing,“ upřesnil Jan Cikler, vedoucí datového oddělení portálu www.informaceofirmach.cz

V posledních 12 měsících přibylo firemních bankrotů, těch podnikatelských ubylo 

V posledních 12 měsících bylo vyhlášeno 691 bankrotů firem, o 48 více než o rok dříve. Zároveň bylo podáno 1 025 návrhů na jejich bankrot, o 28 méně než v předešlých 12 měsících. Mezi FOP bylo vyhlášeno 4 904 bankrotů, o 1 123 méně než o rok dříve, a zároveň bylo podáno 5 219 návrhů na jejich bankrot, tedy o 941 méně. 

Bankrotem jsou nejvíce ohroženy firmy se sídlem v Ústeckém kraji a v Praze, nejméně ve Středočeském a v Karlovarském kraji. Nejvyšší míru bankrotů vykazují FOP s trvalým bydlištěm v Ústeckém a v Karlovarském kraji, nejnižší pak v Praze a v kraji Vysočina.  

Nejohroženějším odvětvím z hlediska bankrotu firem byla doprava a skladování, kde bylo vyhlášeno 28 bankrotů na 10 tisíc společností, a ubytování a stravování s 22 bankroty. Mezi FOP šlo s velkým předstihem o dopravu a skladování, vyhlášeno zde bylo 54 bankrotů na 10 tisíc podnikatelů. Následovalo stavebnictví s 41 a ubytování a stravování s 31 bankroty. 

Počet osobních bankrotů v dubnu klesl 

V dubnu bylo v České republice vyhlášeno 1 031 osobních bankrotů a podáno 1 087 návrhů na osobní bankrot. Počet osobních bankrotů se tak po třech měsících růstů meziměsíčně snížil o 198 a počet návrhů na osobní bankrot se snížil dokonce o 266.  

Nejvíce osobních bankrotů bylo v dubnu vyhlášeno v Moravskoslezském kraji (187), v Ústeckém kraji (135) a ve Středočeském kraji (116). Nejméně naopak na Vysočině (31), ve Zlínském (40) a v Pardubickém kraji (41).  

Počet osobních bankrotů vyhlášených v první čtyřech měsících klesá již třetím rokem po sobě. Letos to bylo meziročně o 15 % méně, a je to rychlejší pokles než o rok dříve. Totéž platí pro snižování počtu návrhů na osobní bankrot. Domácnosti jako celek se tak navzdory vyšší inflaci nedostávají do výraznějších finančních obtíží.  

V posledních 12 měsících se meziročně snížil počet osobních bankrotů   ve všech krajích.  Nejrychleji to bylo v Jihomoravském kraji, a to o 24 %, a v Moravskoslezském kraji pak o 20 %. Nejnižší pokles zaznamenal Královéhradecký kraj (o 3 %). 

V průměru bylo v Česku vyhlášeno v posledních 12 měsících 12 osobních bankrotů na 10 tisíc obyvatel. Nejvíce v Ústeckém kraji (20), nejméně naopak na Vysočině a v Praze, kde byl vyhlášen osobní bankrot u pouze 8 z 10 tisíc obyvatel.