Podstatou je správné načasování

Investiční výhled na 2. čtvrtletí

Inflace v průběhu roku klesá a trhy jsou odolné. To jsou příznivé signály, které přiměly společnost Fidelity International k vylepšení základního scénáře (ve svém investičním výhledu na druhé čtvrtletí roku 2024) pro rok 2024 na „měkké přistání. Podle něj dojde ke stabilizaci růstu v blízkosti trendu, uvádí ve svém komentáři Andrew McCaffery, globální investiční ředitel společnosti Fidelity International.

Do čtvrtého čtvrtletí roku 2023 jsme vstupovali s přesvědčením, že nejpravděpodobnějším scénářem pro rok 2024 bude cyklická recese, která se vyznačuje mírným poklesem ekonomiky a následným návratem k růstu. Od začátku roku a nyní po třech uplynulých měsících jsou trhy naladěny pozitivněji – a my také.

Nadále uvažujeme optikou scénářů, do kterých začleňujeme vývoj nejdůležitějších ekonomických indikátorů spolu s informacemi od našich analytiků působících ve světě. Podle dostupných dat se ekonomiky nadále drží; v důsledku toho i my rádi přijmeme větší riziko. Zatím však nejsme přesvědčeni, že centrální banky svůj boj s inflací vyhrály.

Andrew McCaffery upozorňuje na tři témata, která je třeba sledovat při vstupu do druhého čtvrtletí roku 2024.

  1. Komfortnější přistání

Inflace v průběhu roku klesá a trhy vykazují odolnost. To jsou příznivé signály, které naznačují, že ekonomiky si v příštích několika měsících udrží relativně svižnou dynamiku a centrální banky zvládnou – a možná i porazí – fenomén inflace.

Důležitou proměnnou v tomto čtvrtletí bude, zda se centrální bankéři rozhodnou snížit sazby. Pokud vůbec tak učiní, Evropa bude pravděpodobně ve srovnání s ostatními vyspělými trhy ve snižování sazeb napřed. Data z regionu ukazují určité mírné zlepšení aktivity, zejména ve službách, a pozitivně rostoucí spotřebitelský sentiment, a to díky padající inflaci, jež méně zatěžuje peněženky. Evropská centrální banka již vyslala jasný signál, že by mohla být ochotna snížit sazby již v červnu.

Situace ve Spojených státech je hůře uchopitelná. Inflace se v úvodních měsících roku 2024 odrazila ode dna, přičemž v určitých oblastech zůstává robustní, a prognózy hospodářského růstu jsou vysoké a dále se zvyšují.

Silná data a přetrvávající inflace představují pro centrální bankéře největší překážku: jakékoli předčasné oslavy vítězství nad inflací by byly rizikem pro jejich důvěryhodnost a mohly by znamenat uvolnění inflačních očekávání. Další zvyšování inflace by rovněž mohlo přivést ekonomiku do recese. Vzhledem k silným datům nám nezbývá než zvýšit pravděpodobnost nepřistání” na 30 % z 5 % (oproti začátku letošního roku). Tento scénář by znamenal, že ekonomiky udrží svá současná tempa růstu a inflace a postaví tím centrální banky před nutnost udržování politiky vyšších sazeb po delší dobu.

Poslední míle byla v zápase o inflaci historicky vždy nejtěžší; toto čtvrtletí nám může ukázat, kolik energie centrálním bankéřům na tomto poli ještě zbývá.

  1. Stabilizace, nikoli zrychlení v Číně

Čína vypracovala plán řízené stabilizace své ekonomiky, která se vyrovnává s poklesem na trhu nemovitostí a snaží se provést transformaci od dluhem poháněné expanze směrem ke spotřebě a výrobě s vysokou přidanou hodnotou. Dynamika v sektoru nemovitostí nadále slábne – zároveň však jeho i příspěvek k HDP, který postupně přebírá nabídková strana ekonomiky.

V monetární politice neočekáváme žádné výrazné snižování sazeb ze strany Čínské lidové banky, dokud nedojde k jasnému obratu u amerického Federálního rezervního systému. I kdyby však Fed začal uvolňovat, snížení sazeb v Číně pravděpodobně nebude agresivní a uvolňování měnové politiky bude v letošním roce hrát jen podpůrnou roli k fiskálním opatřením.

Naše prognóza meziročního tempa růstu v Číně se nachází mírně pod oficiálním cílem, protože nevidíme dostatečně silné politické odhodlání. K vyhodnocení trajektorie růstu Číny v letošním roce bude nutné pozorně sledovat fiskální opatření, jako například emise dluhopisů vládou.

Zpomalení růstu v Číně a širší geopolitická rizika nadále posilují trend Čína plus jedna, v jehož důsledku globální firmy snižují svou závislost na vývozu z této země. Ostatní země Aseanu jako Vietnam a Indonésie z tohoto trendu již těží. Stejně tak země nacházející se blíže finálním dovozcům – jako například Mexiko, které těží z nearshoringu výroby v USA – jsou žádanými oblastmi na mapě rozvíjejících se trhů.

Tento trend bude pravděpodobně pokračovat navzdory poklesu globální poptávky, ačkoli se objevují povzbudivé známky toho, že ekonomická aktivita v Číně se vrací zpět. Zdá se, že čínská vláda upřednostňuje v krátkodobém horizontu stabilizaci růstu před jeho agresivním zrychlováním.

  1. V čem spočívají rizika?

Pro letošní rok jsme pozitivnější, ale nezapomínáme ani na rizika. Vyhlídka na nepřistání” roste a s ní i hrozba, že sazby neklesnou, jak mnozí doufali. Ani riziko recese zcela nezmizelo – změnilo se zejména její načasování. Trváme na tom, že nejpravděpodobnějším výsledkem je prozatím měkké přistání a recese se odkládá až na příští rok.

Důvodem je především pokračující tlak, který na finanční systémy klade hojná likvidita a fiskální uvolněnost. Výdaje USA byly financovány vyčerpáním reverzní repo operace Fedu téměř na nulu. Fiskální velkorysost bude provázet ekonomiku USA i v letošní volební rok, ale ve stínu číhají problémy jako blížící se dluhové splatnosti a dluhové refinancování, které budou v příštím roce tížit mnoho společností. To by mohl být bod, kde se bude lámat chleba, který centrální banky, alespoň prozatím, dokázaly úspěšně odvrátit.

Existují i další rizika. Rok plný válek a voleb znamená, že geopolitika pravděpodobně zanechá na trzích svou stopu, i když je těžké předpovědět, jakým způsobem.

Pozorně sledujeme také vývoj v oblasti umělé inteligence. Mnoho našich analytiků hlásí boom produktivity v jimi sledovaných společnostech, částečně poháněný právě umělou inteligencí. Zdá se, že některé firmy pokrok v této oblasti přijímají, zatímco jiné budou nuceny do jejího rozvoje výrazně investovat, aby nezůstaly pozadu. To bude znamenat disrupce na trzích i v celých ekonomikách na mnoho let dopředu. Nic z toho se samozřejmě nestane ze dne na den – nyní se díváme do 2. čtvrtletí. Nicméně přes všechno, co AI slibuje, s sebou nese i rizika, která teprve pochopíme.

To by mohlo sloužit jako mantra pro nadcházející čtvrtletí.