Pojištění přes makléře roste

Objem pojistného, které pro své převážně firemní klienty v roce 2022 zprostředkovaly makléřské společnosti sdružené v Asociaci českých pojišťovacích makléřů (AČPM), stoupl na 34,47 mld korun, což je o 7,2 % více ve srovnání s rokem 2021. Neživotní pojištění jako tradiční doména pojišťovacích makléřů tvořilo plných 93 % z tohoto úctyhodného výkonu. Z celé produkce našeho pojistného trhu (107,6 mld Kč) makléři zprostředkovali téměř třetinu.

Pokračující koncentraci českého makléřského trhu demonstruje skutečnost, že deset největších členů Asociace se na celkovém výsledku za rok 2022 podílí celými čtyřmi pětinami.

Stejně jako v předchozích letech se mezi Top 5 pojišťoven, s nimiž členové AČPM nejvíce spolupracují, probojovali tito pojistitelé: Generali Česká pojišťovna, Kooperativa, Allianz, Česká podnikatelská pojišťovna a ČSOB pojišťovna.

V roce 2022 členové AČPM poskytovali své služby klientům téměř v tisícovce kanceláří a zastoupení po celé republice, celkem zaměstnávali na dva tisíce osob a spolupracovali s více než dva a půl tisíci vázanými zástupci registrovaným podle zákona o distribuci pojištění a zajištění (ZDPZ č. 170/2018 Sb.).

Jak připomíná předseda AČPM Ivan Špirakus, za skvělou bilancí členů Asociace stojí v první řadě vysoká kvalita jejich služeb poskytovaných nejen firemnímu sektoru, ale i jednotlivým občanům, ať už jde o komplexní identifikaci rizik a nezávislý návrh pojistného krytí, včetně výběru nejvhodnějšího pojistitele, či o odbornou podporu při správě pojistky a vypořádávání případných pojistných škod.

DSCF8940

„Mám velkou radost, že naši členové, jako nedílná součást pojistného trhu, představují pro své klienty jednu z mála jistot v současné chaotické době. A hlavně že zvládají plnit své stále rostoucí povinnosti vůči orgánům regulace a dohledu, aniž by úroveň jejich služeb utrpěla – často je k tomu potřeba mimořádného úsilí,“ dodává předseda AČPM.