Přechodného období pro zkoušky v distribuci pojištění prodlouženo

Foto: Pixabay

Po schválení Poslaneckou sněmovnou, schválil i Senát PČR návrh na prodloužení přechodného období pro prokázání odborné způsobilosti v distribuci pojištění „Mám radost, že se to podařilo a že se na tom ČASF velkou měrou podílela. Bez odkladu by tisícům pracovníků v pojišťovnictví hrozilo, že přijdou o práci,“ říká Marek Černoch, výkonný ředitel ČASF. Novelu zákona o distribuci pojištění schválila Poslanecká sněmovna i Senát.

Ke schválení novely zákona, která prodlužuje přechodné období pro prokázání odborné způsobilosti certifikační zkouškou, došlo až po uplynutí původního přechodného období v zákoně. Česká národní banka (ČNB) jako dohledový orgán ale již s předstihem vyhlásila „dohledovou shovívavost“. Díky tomu se finanční poradci, kteří zkoušku dosud nestihli složit, nemusejí obávat sankcí či nucenému ukončení činnosti.

„Velmi oceňujeme vstřícný přístup České národní banky, který zajistil stabilitu na trhu finančního zprostředkování a poradenství,“ říká Marek Černoch.

V oblasti distribuce pojištění působí přibližně 15 tisíc profesionálů, kteří z důvodu omezení zkoušek v důsledku vládních nařízení proti pandemii koronaviru neměli možnost certifikaci složit. Novela prodlužuje termín pro absolvování zkoušky do 31. května 2021.

IMG_3059
Marek Černoch, výkonný ředitel ČASF. Zdroj: ČASF

I po rozvolnění opatření na 3. stupeň Protiepidemického systému (PES) jsou možnosti absolvování testů omezené. Některé certifikační společnosti přezkušování i nadále pozastavily, jiné nabízejí přezkoušení v omezené skupině zájemců.

„S ohledem na nejistý vývoj pandemie koronaviru doporučujeme absolvování certifikační zkoušky příliš neodkládat,“ dodává Marek Černoch. Složení zkoušky přitom není jednoduché, což dokládá i úspěšnost uchazečů o certifikaci na úrovni kolem 70 %.

Součástí novely je též prodloužení přechodného období pro složení maturitní zkoušky. Původní zákon předkládal přechodné období na 42 měsíců, které končilo 31. května 2022. Novela posouvá konec přechodného období na závěr školního roku.

Novelu zákona musí ještě podepsat prezident republiky Miloš Zeman a účinnosti nabyde vydáním ve Sbírce zákonů ČR. K tomu by mělo dojít v nejbližších dnech.