Předpověď vývoje kurzu amerického dolaru

gold dollar symbol on business background 3d rendering

„Z dlouhodobého pohledu očekáváme výrazný pokles kurzu americké měny k hodnotám okolo 21 korun za dolar. Tohoto cílového stavu by mělo být dosaženo v důsledku rozvolnění měnové politiky a zvyšování objemu likvidity v americké ekonomice, ke kterému dojde po porážce vysoké inflace,“ říká analytik BHS Barotov Timur.

Nedávné posilování dolaru vůči ostatním měnám bylo způsobeno především dosavadní odolností americké ekonomiky a jestřábím postojem Americké centrální banky (FED) v boji s inflací. Tento prudký nárůst byl tak výrazný, že nedávného lokálního maxima nebylo dosaženo v období od května 2002. Odolnost americké ekonomiky způsobuje, že investoři přenáší kapitál do Spojených států, což vede k odlivu finančních prostředků z místních měn méně atraktivních ekonomik.

Jestřábí FED agresivně zvyšuje úrokové sazby s očekáváním terminální sazby kolem 5,00 procenta. Po prosincovém zvýšení sazeb se tedy pravděpodobně dočkáme dalšího zvyšování sazeb v únoru a březnu příštího roku. Poté se očekává, že se FED zastaví a bude udržovat sazby stabilní po určitou dobu, dokud bankéři nezískají jistotu, že inflace je pod kontrolou a na cestě ke svému cíli ve výši 2,00 procenta. Někteří odborníci pochybují, že FED tohoto cíle dosáhne na horizontu měnové politiky, a místo toho se může inflace ustálit na vyšší úrovni.

Vyšší klíčové úrokové sazby činí americký dolar atraktivnějším ve vztahu k ostatním měnám. Odolávající ekonomika v kombinaci s vyšším výnosem amerického dolaru tak vede mnoho investorů k opuštění ostatních měn a převedení většiny svého majetku do amerického dolaru. V průběhu listopadu však dolar zaznamenal silný propad o zhruba 6,00 procenta, když se ukázalo, že inflační vrchol v Americe je pravděpodobně za námi a formuje se klesající trend. Dolar tímto vymazal zhruba polovinu svého nárůstu od počátku roku 2022.

Prognóza na rok 2023

Při pohledu do roku 2023 všechny faktory, které podněcovaly výrazný růst amerického dolaru začnou pravděpodobně ztrácet na intenzitě. Ačkoliv cesta ke slabšímu dolaru bude pravděpodobně kolísavá a nejistá, nakonec předvídáme celkově klesající trend, což bude odrážet zotavování zbytku světa po ekonomicky nepříznivém období.

  • Inflace

Předpokládáme, že americká inflace dosáhla svého vrcholu již v červnu 2022 a dále se bude pohybovat v klesajícím trendu, i když její trajektorie může být výrazně kolísavá. Poslední inflační zprávy v USA hovořily o nižších inflačních tlacích. Výrazné listopadové zpomalení inflace na 7,1 procenta, je toho jasným důkazem. Zpomalení je zamýšleným důsledkem rekordního tempa zvyšování úrokových sazeb v kombinaci s redukcí bilance FEDu. Tyto faktory odčerpávají likviditu z ekonomiky výrazným tempem.

Současně se očekává, že FED bude pokračovat ve zvyšování sazeb i v prvním čtvrtletí 2023 a bude pravděpodobně zrychlovat tempo odčerpávání rozvahy na více než 90 miliard dolarů měsíčně. To efektivně stlačí inflaci dolů, otázkou pouze je, zda bude klesat dostatečně rychle, než se do ekonomiky dostaví hlubší krize.  

  • FED

Futures trhy v současné době očekávají, že FED bude pokračovat ve zvyšování sazeb až do března 2023, při konečné sazbě 5,00 procenta. Očekáváme, že sazby zůstanou stabilní počínaje druhým kvartálem 2023.

V závislosti na tom, jak se bude vyvíjet ekonomika a inflace, se FED může rozhodnout buď tuto úroveň úrokových sazeb udržet až do konce roku 2023, nebo se naopak může rozhodnout zahájit cyklus snižování úrokových sazeb ještě před koncem roku 2023. Neočekáváme však výrazně vyšší koncovou sazbu než 5,00 procent.

Fakt, že americký FED byl mezi prvními, kdo začal zvedat úrokové sazby znamená také to, že bude pravděpodobně mezi prvními, kdo je začne snižovat. Americký dolar posiloval mimo jiné právě proto, že úrokové sazby ve Spojených státech byly o tolik vyšší než v ostatních ekonomikách. To se postupem času může změnit, když ve Spojených státech začnou sazby stagnovat (či dokonce klesat) a v ostatních ekonomikách se budeme teprve přibližovat k terminálním hodnotám. Tímto atraktivita dolaru poklesne.

Postupem času až se podaří zkrotit inflaci, předpokládáme, že úrokové sazby znovu začnou klesat, což zvýší množství likvidity v oběhu a tím se oslabí americká měna. V dlouhodobém časovém horizontu tak úrokové sazby budou pravděpodobně tlačit americký dolar na nižší úrovně.

  • Ekonomika

Vzhledem k tomu, že FED zvyšoval sazby velmi svižným tempem, ekonomika to s největší pravděpodobností silně pocítí. Po dekádě uvolněných peněz, povede takto rychlé a vysoké zvýšení sazeb pravděpodobně k vážnému zpomalení ekonomiky, potenciálně až k recesi. Očekává se, že poptávka výrazně zpomalí, jelikož se ztenčuje bohatství lidí. Také se zrychlí nárůst míry nezaměstnanosti, neboť firmy budou reagovat na pokles poptávky propuštěním zaměstnanců ve snaze ochránit ziskové marže.

Příznaky zvyšování úrokových sazeb se budou časem zhoršovat a čím déle se budou udržovat na vysoké úrovni, tím větší škody ekonomice způsobí. Proto se zásadní zlepšení ekonomické situace neočekává, dokud sazby nezačnou zase klesat. Reálné ekonomické podmínky se proto mohou zhoršovat po celý rok 2023 s tím, že známky zlepšení by se mohly objevit v první polovině roku 2024. To pouze pokud se FED rozhodne snížit úrokové sazby ještě v roce 2023.

  • Ukrajina

Válku na Ukrajině evropské ekonomiky silně pocítily a zvýšilo to obavy investorů, což vede k odlivu kapitálu z eura do amerického dolaru. Evropa čelila zhoršeným ekonomickým podmínkám v důsledku extrémních cen energií. Je těžké předvídat, jak se bude situace vyvíjet a zda konflikt ještě bude eskalovat. Nicméně ekonomické dopady války jsou na obou stranách velmi intenzivní, a to by mohlo motivovat obě strany k brzkému rozřešení situace diplomatickou cestou.

Válka na Ukrajině je faktorem, který děsí investory, kteří tak spatřují větší bezpečí v americkém dolaru než v euru. Dolar by tedy mohl výrazně oslabit ku prospěchu eura v momentě, kdy by se válka završila.

Souhrn

Americký dolar se bude vyvíjet v závislosti na zmíněných faktorech a pravděpodobně nabere v příštím roce klesající trend. Dlouhodobě očekáváme výrazný pokles kurzu americké měny k hodnotám okolo 21 korun za dolar v důsledku rozvolnění monetární politiky a zvyšování objemu likvidity v ekonomice. Kurzové riziko je důležitým faktorem rozhodování mnohých investorů a má výrazný vztah k akciovým trhům, obzvlášť v této době. Proto by investoři měli vzít v úvahu, jak se kurz dolaru vyvíjí.