Předsedou AKAT byl zvolen Jaromír Sladkovský

Řádná valná hromada AKAT ČR přijala 4. 6. 2024 nové členy a zvolila vedení asociace. Novým předsedou Asociace pro kapitálový trh ČR byl zvolen Jaromír Sladkovský, který od roku 2018 zastával post místopředsedy asociace, a místopředsedkyní Asociace byla nově zvolena Nicole Krajčovičová.

Jana Brodani: „Velké poděkování za to, že Asociace patří mezi nejvýznamnější zájmová sdružení v České republice, patří panu Martinovi Řezáčovi, který velmi úspěšně asociaci z pozice předsedy vedl od roku 2018. Nově zvolené vedení asociace je zárukou, že AKAT na tuto úspěšnou éru naváže. AKAT tak i nadále bude klíčovým hráčem v sektoru investičních služeb, a bude se významně podílet na rozvoji kapitálového trhu (nejenom) v České republice.“

Jaromír Sladkovský: „Naší roli je zastupovat členy asociace a prosazovat maximální transparentnost a kontinuitu legislativních, účetních a daňových pravidel podnikání na kapitálových trzích. Hlavním cílem naší činnosti je posilovat roli kapitálových trhů a jejich pozitivní dopad na růst naší ekonomiky a bohatství naší společnosti.“

Nicole Krajčovičová: „Hlavním znakem práce Asociace bude kontinuita a „dotažení“ některých témat, která zůstala otevřena z minulého období včetně implementace Dlouhodobého investičního produktu. Nadále se budeme zaměřovat na podporu finanční gramotnosti, zachování srovnatelných a férových podmínek pro podobné investiční instrumenty a omezení nadměrné regulace nad rámec toho, co k nám proudí z EU. Jedině tak budeme schopni zachovat konkurenceschopnost lokálního kapitálového trhu.“

Noví členové AKAT

Valná hromada, kromě běžné agendy spadající do kompetence valné hromady, přijala za řádné členy společnosti CODYA investiční společnost, a.s., Versute investiční společnost, a.s. a INVESTIKA investiční společnost, a.s., RUBIKONFIN a.s. a za přidruženého člena společnost Trigea nemovitostní fond, SICAV, a.s.

AKAT tak sdružuje celkem 86 členských společností, z toho je 53 řádných členů a 33 přidružených členů a je jednou z největších asociací na finančním trhu v České republice.

Rada ředitelů AKAT

Proběhla volba členů Rady ředitelů AKAT, kde byli zvoleni: Tomáš Strnad (Accredio, a.s.), Jiří Trávníček (AKRO investiční společnost, a.s.), Ondřej Horák (Finanční skupina J&T – AMISTA investiční společnost, a.s.), Alain Berry (Amundi Czech Republic), Dušan Friedl (ATRIS investiční společnost, a.s.), Vladimír Bezděk (AVANT investiční společnost, a.s.), Zdeněk Lepka (BH Securities, a.s.), Jan Maňák (BNP Paribas Asset Management Europe, Austrian Branch), Olga Dlugopolská (Citibank Europe plc, organizační složka), Tomáš Kocourek (Colosseum, a.s.), Richard Siuda (Conseq Investment Management, a.s.), Lubomír Seif (CYRRUS, a.s.), Nicole Krajčovičová (ČSOB Asset Management, a.s., investiční společnost), Jan Kodada (DELTA investiční společnost, a.s.), Leoš Jirman (EMUN investiční společnost, a.s.), Martin Řezáč (Erste Asset Management GmbH, pobočka ČR), Ivana Laňová (FIL (Luxembourg) S.A. Zweigniederlassung Wien), Michal Toufar (Generali Investments CEE, investiční společnost, a.s.), Lubomír Vystavěl (Goldman Sachs Asset Management B.V. Czech Branch), Jan D. Kabelka (KK INVESTMENT PARTNERS, a.s.), Tomáš Hochmeister (Komerční banka, a.s.), Jiří Šindelář (MONECO investiční společnost, a.s), Štěpán Tvrdý (NWD investiční společnost, a.s.), Karel Novák (PPF Banka, a.s.), Jaromír Sladkovský (Raiffeisen investiční společnost, a.s.), Jan Bláha (RM-Systém, česká burza cenných papírů, a.s.), Jan Dezort (RSJ Securities a.s.), Jan Vinter (UNIQA investiční společnost, a.s.).

Jednalo se o řádnou volbu členů Rady ředitelů všech řádných členských společností po uplynutí dvouletého funkčního období. Rada ředitelů působí ve složení 28 osob, představitelů členských společností nebo členských finančních skupin, na dvouleté funkční období.

Předseda a místopředsedkyně AKAT

Do funkce předsedy Asociace byl valnou hromadou nově zvolen pan Jaromír Sladkovský (Raiffeisen investiční společnost, a.s.). Místopředsedkyní byla zvolena paní Nicole Krajčovičová (ČSOB Asset Management, a.s., investiční společnost).

Výkonný výbor AKAT

Nově zvolená Rada ředitelů uskutečnila také volbu osmičlenného Výkonného výboru. Předseda, pan Jaromír Sladkovský (Raiffeisen investiční společnost, a.s.), a místopředsedkyně, paní Nicole Krajčovičová (ČSOB Asset Management, a.s., investiční společnost), kteří byli zvoleni Valnou hromadou, se automaticky stali členy Výkonného výboru. Dále Rada ředitelů volila zbývajících šest členů Výkonného výboru.

Zvoleni byli: Ondřej Horák (Finanční skupina J&T – AMISTA investiční společnost, a.s.), Alain Berry (Amundi Czech Republic), Richard Siuda (Conseq Investment Management, a.s.), Martin Řezáč (Erste Asset Management GmbH, pobočka ČR), Michal Toufar (Generali Investments CEE, investiční společnost, a.s.) a Lubomír Vystavěl (Goldman Sachs Asset Management B.V. Czech Branch.).

Etický výbor AKAT

Valná hromada AKAT volila 20 členný Etický výbor AKAT ČR. Za interní členy Etického výboru AKAT ČR byli zvoleni: Michal Sadloň (Finanční skupina J&T – AMISTA investiční společnost, a.s), Jan Vachta (Amundi Czech Republic), Vendula Šromová (AVANT investiční společnost, a.s.), Veronika Jůvová (Conseq Investment Management, a.s.), Kateřina Bobková (ČSOB Asset Management, a.s., investiční společnost), Marek Wiejowski (Deutsche Bank Aktiengesellschaft Filiale Prag, organizační složka), Michaela Dražková (EMUN investiční společnost, a.s.), Martin Švec (Erste Asset Management GmbH, pobočka ČR), Věra Procházková (Generali Investments CEE, investiční společnost, a.s.), Jana Maredová (KK INVESTMENT PARTNERS, a.s.), Pavel Mencl (MONECO investiční společnost, a.s.), Tomáš Černý (MONETA Money bank, a.s.), Josef Kuba (Raiffeisen investiční společnost, a.s.), Zuzana Kittrichová (RSJ Securities a.s.) a Monika Šimkovičová (UNIQA investiční společnost, a.s.).

Za externí členy Etického výboru AKAT byli zvoleni: Zdeněk Husták (BBH, advokátní kancelář, v.o.s.), Michal Bauer (Česká asociace společností finančního zprostředkování a poradenství), Jakub Joska (Greats advokáti, s.r.o.), Vojtěch Láska (KLB Legal, s.r.o., advokátní kancelář) a Vlastimil Pihera (Kocián Šolc Balaštík, advokátní kancelář, s.r.o.).

Revizoři účtů AKAT

Dále byla uskutečněna také volba členů Revizorů účtů AKAT, kteří dohlíží na hospodaření AKAT ČR. Na dvouleté funkční období byli znovuzvoleni pan Martin Cicák ze společnosti ČSOB Asset Management, a.s. investiční společnost a pan Marek Bečička ze společnosti Generali Investments CEE, investiční společnost, a.s.

Samoregulační dokumenty AKAT

Valná hromada také schvalovala samoregulační dokumenty asociace. Schválena byla změna Metodika klasifikace fondů závazná pro členy AKAT doplňující kategorii Dluhopisové fondy o podkategorii Flexibilní dluhopisové fondy a přijat byl nový Standard AKAT k zajištění nejlepšího zájmu zákazníka při poskytování Dlouhodobého investičního produktu.