Příjmy domácností klesly o 5,4 %

Reálné příjmy domácností na obyvatele klesly v roce 2022 proti roku 2021 o 5,4 % a reálná spotřeba domácností na obyvatele se meziročně snížila o 0,8 %. Míra úspor klesla proti roku 2021 o 2,1 p. b. na 17,3 %. Zisky náležející zahraničním vlastníkům korporací dosáhly v loňském roce 6,2 % HDP.