Příjmy domácností mezičtvrtletně reálně klesly o 5,6 %

200 Czech korun bills and calculator with glasses and pen. Tax payment season concept or investment solutions. Financial planning or accountant paperwork

Podle sezónně očištěných údajů úhrn peněžních a nepeněžních příjmů domácností proti předchozímu čtvrtletí reálně poklesl o 5,6 %. Reálná spotřeba na obyvatele se mezičtvrtletně snížila o 0,4 % a míra úspor poklesla o 4,0 procentního bodu. Míra investic nefinančních podniků stoupla proti předchozímu čtvrtletí o 1,4 procentního bodu.

„Úhrn reálných peněžních a nepeněžních příjmů domácností na obyvatele poklesl v 1. čtvrtletí proti předchozímu čtvrtletí o 5,6 %, meziročně o 4,4 %, a to zejména kvůli vysokému růstu cen,“ sdělil Vladimír Kermiet, ředitel odboru národních účtů ČSÚ.

Současně byl zpřesněn odhad hrubého domácího produktu (HDP). HDP v 1. čtvrtletí 2022 mezičtvrtletně stoupl o 0,9 % a meziročně o 4,9 %.