Priority pro české předsednictví EU z pohledu AKAT ČR

AKAT ČR představila priority pro české předsednictví EU v sektoru kapitálového trhu

Konkurenceschopnost finančních trhů by měla být prioritou pro politiky a regulátory EU. Shodují se na tom zástupci asset managementu nejenom z České republiky, ale také z dosavadní předsednické země Francie. AKAT ČR proto stanovil priority, kterými by se české předsednictví mělo zabývat a které by ke konkurenceschopnosti napomohly.

„Důvěryhodnost a stabilita kapitálového trhu patří k základním podmínkám pro fungování ekonomiky. AKAT se dlouhodobě zasazuje o konkurenceschopnost českého kapitálového trhu, české předsednictví EU proto považujeme za výzvu a příležitost zároveň. Konkurenceschopnost v rámci EU lze získat pouze kvalitní regulací EU, která musí být jasná a konzistentní, a to i napříč různými sektory“ říká Jana Brodani, výkonná ředitelka Asociace pro kapitálový trh ČR, zástupce ČR v představenstvu Evropského fondu a asociace správy aktiv EFAMA.

„Konkurenceschopnost kapitálového trhu je úzce spojena s palčivou otázkou, jíž je efektivita penzijního systému, a také trendem udržitelných investic. Všechny tři oblasti jsou navzájem propojené a extrémně důležité pro evropské ekonomiky v následujících obdobích,“ dodává Martin Řezáč, předseda AKAT ČR.

Priority pro české předsednictví EU v sektoru kapitálového trhu z pohledu AKAT ČR

Priorita č. 1: Konkurenceschopnost finančních trhů EU

1) Zajišťovat přiměřený poměr nákladů a přínosů u každého nového nařízení (včetně zásady „one-in, one-out“)

2) Zajistit jasnou a konzistentní regulaci, a to i napříč různými sektory na základě významnosti

3) Zavést mechanismus zabraňující gold-platingu, který je zejména v oblasti distribuce obrovským problémem v celé EU a významnou překážkou pro efektivní trh EU

Priorita č. 2: Dlouhodobé investice a penze – zvyšování účasti domácností na kapitálových trzích

1) Podporovat veřejné a soukromé iniciativy k posílení finanční gramotnosti a ochrany investorů

2) Zdůrazňovat důležitost přístupu k finančnímu poradenství pro širokou veřejnost

3) Revize regulace kapitálového trhu zaměřená na aktuálně neregulované investiční nástroje distribuované drobným investorům

Priorita č. 3 – Udržitelné finance / ESG

1) Podpořit klíčovou roli sektoru asset managementu při financování Green Deal poskytnutím adekvátních nástrojů

2) Zavést účinné standardy pro podávání zpráv o udržitelnosti na evropské a celosvětové úrovni, které nebudou podléhat častým změnám

3) Zaměřit se na inovativní postupy a řešení v tomto odvětví, pokud jde o investice ESG, které pomáhají k zelenější a udržitelnější ekonomice

„Česká republika přebírá evropské předsednictví ve velmi těžké době. Správně uchopená regulace finančního trhu může pomoci evropské ekonomice toto období překlenout,“ uzavírá Jana Brodani.