Prosincový Broker Consulting Index spotřebitelských úvěrů zakončil rok 2020 pod magickou hranicí 6%

Ilustrační snímek, zdroj: pixabay.com

V posledním měsíci loňského roku klesla hodnota Broker Consulting Indexu spotřebitelských úvěrů na nejnižší úroveň 5,89 % p. a. Do značné míry se tak projevily dopady koronavirové pandemie a s ní spojených vládních opatření. Tyto faktory způsobily, že předvánoční nakupování tentokrát nebylo tak masivní. Při volbě financování nákupů spotřebitelským úvěrem byli Češi opatrnější a rozvážnější.

„Broker Consulting Index spotřebitelských úvěrů se v prosinci ocitl pod úrovní 6 %. Bude tedy zajímavé sledovat, zda stojíme na počátku nového trendu v cenách spotřebitelských úvěrů, anebo se jednalo o krátkodobé vyvrcholení akcí bank na sklonku roku. Nákupní horečka Čechů byla před svátky částečně oslabena ekonomickými omezeními ze strany státu. Zájem kupujících se tak z uzavřených kamenných obchodů přesunul na internet, kde lákadla v podobě spotřebitelských úvěrů pravděpodobně nejsou tak silná,“ vysvětluje hlavní analytik Broker Consulting, Martin Novák.

Koronavirová situace také Čechy přiměla více se starat o zdraví svých financí. Návrat ekonomiky do normálního stavu je prozatím v nedohlednu, lidé jsou tudíž opatrnější, nepodléhají tolik reklamním sdělením a plánované větší nákupy nezřídka odkládají na později. Zároveň využívají možnost refinancovat nebo konsolidovat své závazky, u kterých je úroková sazba nižší.

Broker Consulting Index

„Vzhledem k tomu, jak jsou dlouhodobě nastaveny úrokové sazby u hypotečních úvěrů a jaká rizika se pojí s kapitálovými trhy, lze očekávat, že se pozornost bank opět přesune ke spotřebitelskému financování. Situace bude spíše nahrávat bonitnějším klientům, kteří nemají problém se splácením,“ předpovídá Martin Novák a pokračuje: „Banky si budou zcela jistě více ověřovat úvěruschopnost klientů. Lidem z nejvíce postižených oblastí ekonomiky buď přestanou nabízet financování, anebo jim nabídnou vyšší úrokovou sazbu. V takovém případě by se klienti měli vždy poradit s odborníkem, a především by měli zvážit, zda spotřebitelský úvěr skutečně potřebují a zvládnou jej splácet.“

Pozn: Broker Consulting Index spotřebitelských úvěrů je analytický nástroj, který ukazuje průměrnou úrokovou sazbu u spotřebitelských úvěrů, jež zprostředkovali konzultanti Broker Consulting a pobočky OK POINT u kteréhokoli poskytovatele bankovních úvěrů. Jedná se o vážený aritmetický průměr, kdy hlavní vahou je objem úvěru. Tedy čím vyšší úvěr, tím jeho sazba do Indexu vstupuje větší vahou. Výhodou metody výpočtu je to, že se do statistiky dostávají pouze skutečně schválené úvěry, a to bez výjimky všechny. Nemůže tak dojít ke zkreslení informací a Index není závislý na datech dodávaných třetími stranami.