Prudký růst cen trápí domácnosti i podniky

Česká ekonomika si ve 2. čtvrtletí 2022 udržela růst, který byl podpořen zejména kapitálovými výdaji. Na druhé straně ale reálný pokles příjmů domácností vedl k oslabení spotřeby. Dál totiž zrychloval růst cen v celém hospodářství.

Hrubý domácí produkt se ve 2. čtvrtletí meziročně zvýšil o 3,7 %. Ekonomika mezičtvrtletně vzrostla o 0,5 %. Mezičtvrtletní i meziroční růst HDP byl z většiny podpořen kapitálovými výdaji. „Ekonomický růst byl podpořen vyššími zásobami, ale také investicemi. Více investovaly zejména podniky, což dokládají rostoucí výdaje na stroje a zařízení a ostatní budovy a stavby. Naopak ve srovnání s prvním kvartálem klesly investice do obydlí v režii domácností,“ uvádí Marek Rojíček, předseda Českého statistického úřadu.

Hrubá přidaná hodnota meziročně vzrostla o 3,4 %. Dařilo se zejména službám. Část z nich pokračovala v zotavení z pandemického propadu a čerpala také z oživení turistického ruchu. Výrazně tak rostla HPH uskupení obchod, doprava a ubytování a pohostinství. Nadále se dařilo informačním a komunikačním činnostem. Mírně rostl zpracovatelský průmysl, kde sice došlo ke zlepšení situace ve výrobě motorových vozidel, ale naopak oslabil výkon v ostatních důležitých oborech.

Spotřebitelské ceny ve 2. čtvrtletí meziročně vzrostly o 15,8 %. Za pokračujícím zrychlováním jejich dynamiky stály především ceny potravin a také bydlení a energií. K celkovému růstu spotřebitelských cen silně přispívaly i ceny dopravy. Posilovaly ale ceny napříč celým spotřebním košem. Zdražování energií i řady surovin ovlivňovalo ve 2. čtvrtletí také sílící růst cen průmyslových výrobců, cen stavebních prací i zemědělské výroby.