Putin ovládne úspory Rusů

Ruský prezident Vladimir Putin bude nově moci uvalit rozsáhlá omezení na fungování ruského finančního a bankovního systému. Státní duma minulý týden schválila ve třetím čtení zákon, který to hlavě státu umožňuje.

Putin tak bude moci omezit operace s účty a vklady či dokonce zmrazit majetek, a to jak u fyzických, tak u právnických osob. „Většina opatření již byla začleněna do protisankčních prezidentských dekretů a samotný federální zákon č. 127 (o platební neschopnosti) dává Putinovi de facto neomezené pravomoci,“ uvedl místopředseda Centrální banky Alexej Guznov.