Řádně proškolení zaměstnanci jsou základem kybernetické bezpečnosti

Ilustrační foto. Zdroj: Unsplash

Selhání lidského faktoru bývá nejčastějším důvodem úspěšnosti kyberútoků na firemní zařízení a sítě. Důležitým faktorem pro to, aby byla firemní data v bezpečí, jsou řádně proškolení zaměstnanci. Netýká se to pouze pracovníků IT oddělení, ale všech zaměstnanců – od řadových uživatelů přes management až po obchodní partnery a dodavatele. Je nezbytné všechny seznámit s obvyklými hrozbami a naučit je zásadám kyberbezpečnosti.

Základem prevence je edukace

Organizace může ke kyberbezpečnosti přistupovat různě. Řada firem spoléhá na opatrnost svých zaměstnanců a důvěřuje jejich znalostem ohledně případných rizik. Každý se může dopustit chyby, s jistou mírou nebezpečí je tedy nutné počítat. Periodické vzdělávání a bezpečnostní školení bere každá firma do svých rukou, jelikož se praktiky kybernetických útočníků neustále zdokonalují. 

Jak své zaměstnance vzdělávat? 

Nejčastější a nejefektivnější cestou bývá najímání externích specialistů, kteří se následně edukaci pracovníků věnují. Společnost TOTAL SERVICE je dlouholetým poskytovatelem služeb a produktů v oblasti ICT a poskytuje také školení o bezpečnosti.

Vzdělávání šité na míru

TOTAL SERVICE se snaží, aby bylo vzdělávání šité na míru potřebám firmy. Možností, kde mohou lektoři školit, je hned několik, ať už v kancelářích, nebo v externích prostorách firmy. Školení je vedeno atraktivní a srozumitelnou formou, což maximalizuje přínos pro uživatele i pro společnost. Kromě klasických školení pořádáme i tematické workshopy, u nichž je kladen velký důraz na praktické využití. 

Tip ® Digitální stopy: co jsou a jak se jich zbavit?

TOTAL SERVICE poskytuje několik formátů vzdělávání: semináře a školení, brunch, workshopy či newslettery kyberbezpečnosti

Obsah školení by měl vždy vycházet z reálných zkušeností. Základem je znát hrozby. 

Jaká témata by měli být zaměstnancům vysvětlena?

  • sociální inženýrství a phishing, 
  • malware a soukromí uživatelů, 
  • bezpečnost informací, 
  • bezpečné chování uživatelů v síti organizace, 
  • či další dle aktuálního zaměření organizace

Informační a komunikační technologie se staly neodmyslitelnou součástí každodenního života, a proto se stává celá společnost stále zranitelnější kvůli rostoucí intenzitě a počtu kybernetických útoků. Připravenost na možné hrozby je tedy přirozeně nejlepší prevencí. 

PR