Reálná finanční situace domácností se zlepšuje

Aktuální zpřesněné a doplňující informace statistického úřadu ukazují, že se reálné příjmy domácností konečně pozvolna zvyšují. V prvním čtvrtletí letošního roku se i díky prudkému poklesu inflace začala finanční situace domácností celkově zlepšovat.

Reálné příjmy i výdaje domácností pozvolna narůstají a současně i klesá míra úspor. I když pokles míry úspor o zhruba dva procentní body vypadá jako výrazný, domácnosti stále odkládají stranou větší část svých příjmů než třeba před covidem. Jde samozřejmě o souhrnná data za celý sektor, takže vývoj v jednotlivých skupinách domácností může být rozdílný. Navíc zde zřejmě platí, že s rostoucím příjmem se zvyšuje i sklon k úsporám, takže úspory vytvářejí spíše bohatší část populace, která je automaticky neutrácí.

Na zveřejněných výsledcích je vidět hned několik zajímavých momentů. Kromě nižší míry úspor, která odráží i pokles míry nejistoty v ekonomice, jsou to slabé investice firem i domácností. U firem došlo k poklesu míry investic na téměř historické minimum (23,6 %). Jestli je to jen výkyv způsobený cyklem nebo nový trend se však zatím hodnotit nedá. Argumenty najdeme snadno pro obě vysvětlení. Firmy mohou méně investovat, protože cena peněz zůstává nadprůměrná nebo třeba rizika na komerčním realitním trhu považují za vyšší než obvyklá. V horším případě může jít o rozhodnutí, že ČR začíná být investičně nezajímavá.

Mírný odklon od investic je ovšem vidět i u domácností. Ty obvykle investují především do bydlení a zde došlo v prvním čtvrtletí k viditelnějšímu ochlazení zájmu, když míra investic domácností poklesla pod 10 %. Nejspíše jen dočasně, protože to spíš vypadá na korekci poměrně vysokého výsledku z konce roku.

Dalším zajímavým momentem je pokles míry ziskovosti firem pod 44 %. Je to stále v evropském měřítku číslo docela vysoké, ale je vidět, že se situace ve firmám v prvním čtvrtletí zhoršila. Reálná přidaná hodnota reálně klesala v meziročním i mezikvartálním srovnání, zatímco mzdové náklady rostly.

Aktuální doplňující údaje z národních účtů potvrzují zlepšující se finanční situaci domácností, které jsou nyní ochotnější více reálně utrácet za spotřebu. A právě spotřeba bude letos zřejmě tím hlavním motorem růstu české ekonomiky.

Petr Dufek, hlavní ekonom Banky CREDITAS