Reálné mzdy rostou, byť meziročně zůstávají v minusu

Tuzemská průměrná hrubá měsíční mzda v posledním čtvrtletí roku 2023 meziročně narostla o 6,3 % a dosáhla tak hodnoty 46 013 Kč (medián činil 39 685 Kč). V reálném vyjádření, tedy po očištění o 7,6% inflaci, ovšem průměrná mzda naopak poklesla o 1,2 %. Tento výsledek byl nepatrně horší, než čekal trh (-1,1 %) a naopak nepatrně lepší, než předpokládala Česká národní banka (-1,3 %).

Mezičtvrtletně průměrná mzda narostla o 1,5 % (po sezónním očištění) a jelikož spotřebitelské ceny ve stejném období klesly o 0,4 %, zbohatl průměrný zaměstnanec o slušných 1,9 %. V průměru za celý rok 2023 průměrná mzda vzrostla o 7,5 %, což při 10,7% inflaci znamenalo druhý rok poklesu reálných výdělků, tentokrát o 2,9 %.

Nejsvižnější meziroční růst průměrné mzdy hlásí odvětví těžby a dobývání (10,3 %) ubytování, stravování a pohostinství (10,1 %) a zásobování vodou (9,8 %). Naopak neslavně dopadli zaměstnanci v zemědělství (3,9 %), veřejné správě (3,9 %) či kulturních, zábavních a rekreačních činnostech (4,6 %). Z geografického pohledu dostali nejvíce přidáno zaměstnanci v kraji Ústeckém (7,5 %), Karlovarském (7,4 %) či Libereckém (6,9 %), nejméně pak Praze (5,4 %), Královéhradeckém (6,0 %) a Jihomoravském kraji (6,1 %).

Mzdová statistika dopadla přibližně v souladu s očekáváními a nepředstavuje tedy velké překvapení. Reálné mzdy se v meziročním vyjádření snížily již v devátém čtvrtletí za sebou a pro zaměstnance se jednalo o nejchudší čtvrtý kvartál od roku 2017. Situace se ovšem již dále nezhoršovala, naopak. Oproti předcházejícímu čtvrtletí totiž mzdový růst již inflaci překonal a průměrný český zaměstnanec tedy reálně zbohatl. To přitom platilo již ve třetím kvartále za sebou. Skutečné zchudnutí nastalo v samotném začátku roku 2023, kdy skokově narostly ceny, a od té doby kupní síla opět pozvolně narůstá.

Meziroční srovnání je ovšem tímto cenovým skokem nadále ovlivněno a zůstává tedy v červených číslech. To se jednoznačně změní hned začátkem roku 2024, kdy tento cenový skok vypadne ze srovnání, meziroční inflace pravděpodobně jen lehce přesáhne 2 %, zatímco nominální mzdy porostou zhruba o 5 %. Podobná situace podle nás přetrvá i ve zbytku roku a celkově tak očekáváme růst reálných výdělků o zhruba 3 %. Návrat na předkrizovou kupní sílu průměrné mzdy ovšem nenastane dříve než v roce 2026. Z pohledu České národní banky dnešní data mnoho nemění a nebude na překážku dalšímu snížení úrokových sazeb, které očekáváme již na nadcházejícím březnovém zasedání.

Vít Hradil, hlavní ekonom CYRRUS