Roste počet spotřebitelů s dluhy po splatnosti

SOLUS zaznamenal ve druhém čtvrtletí růst počtu spotřebitelů s dluhy po splatnosti ve čtyřech krajích

Ke konci června evidovalo sdružení SOLUS ve svém negativním registru fyzických osob 439 tisíc osob se závazkem po splatnosti, meziročně o 31 tisíc osob méně. Klesla také dlužná částka po splatnosti – řádově o 3 miliardy korun na necelých 33 miliard.

V rámci celé České republiky má negativní záznam o existujícím závazku po splatnosti v Registru fyzických osob SOLUS 5,06 % dospělých občanů. V minulém čtvrtletí to bylo 5,07 % občanů, před rokem 5,31 % občanů. Počet spotřebitelů s dluhy po splatnosti se mírně snižoval ve všech krajích ČR s výjimkou hlavního města Prahy, Karlovarského, Plzeňského a Ústeckého kraje.

Data SOLUS i nadále vykazují zvýšený zájem o úvěrové služby mezi klienty, kteří již mají v registrech záznam o závazku po splatnosti. Existenci takového dluhu odhalí při dotazu do Registru fyzických osob SOLUS členské společnosti v průměru u 15 klientů ze sta.

Nadcházející měsíce přinesou s ohledem na makroekonomickou situaci další tlak na schopnost klientů dostát svým závazkům. Odpovědné společnosti jsou vždy ochotné situaci s klientem řešit, pokud s nimi spotřebitel komunikuje a včas je upozorní na potíže s úhradou svých závazků. Změny splátkových kalendářů mohou pomoci situaci vyřešit bez toho, aby se klient ocitl v negativním registru dlužníků,“ uvedl Jan Stopka, tajemník sdružení SOLUS.