Roste počet účastníků i objem prostředků DPS

V krizovém roce 2022 zaznamenalo DPS nárůst jak v počtu účastníků, tak v objemu prostředků. Také zaměstnavatelé zvýšili průměrný příspěvek

APS ČR zveřejnila výsledky za 4. čtvrtletí 2022. Celkem si v některém z fondů III. pilíře na konci roku 2022 spořilo na penzi 4 390 174 účastníků, z toho 1 638 767 (tj. 37 %) v účastnických fondech doplňkového penzijního spoření. Přírůstek účastníků doplňkového penzijního spoření meziročně dosáhl 171 118 osob (tj. nárůst o 12 %). Počet účastníků mladších 18 let v závěru loňského roku činil 126 249 osob. V transformovaných fondech penzijního připojištění, do kterých již nelze vstupovat, zůstalo spořit 2 751 407 účastníků.

V obou typech fondů III. pilíře měli účastníci k 31. 12. 2022 uloženo celkem 584,166 mld. Kč, tj. o 17,5 mld. Kč více než před rokem (nárůst o 10 %). V účastnických fondech penzijní společnosti spravovaly 120,280 mld. Kč (tj. 20 % prostředků), v transformovaných fondech zbylých 463,866 mld. Kč.

„V krizovém roce 2022 zaznamenalo DPS nárůst, a to jak v počtu účastníků, tak i v objemu prostředků. Také zaměstnavatelé zvýšili průměrný příspěvek. Vzrostla i částka vypláceného předdůchodu,“ říká k situaci loňského roku prezident Asociace penzijních společností ČR Aleš Poklop a dodává: „Z hlediska investování lze uplynulý rok 2022 bez nadsázky označit za nejobtížnější v poslední dekádě. Výkonnost fondů penzijních společností poznamenaly ekonomické dopady válečného konfliktu na Ukrajině a všeobecná nejistota na mezinárodních trzích. Pokles výnosnosti investic zaznamenal bez výjimky celý trh, což v kontextu s extrémní inflací vytvořilo vrásky na čele všem investorům. Penzijní investování je ale dlouhodobý produkt a slabší roky jsou vyrovnávány a překonávány těmi silnějšími, jakým byl například rok 2021.“