Rostou i úroky spotřebitelských úvěrů

Úrokové sazby spotřebitelských úvěrů v červnu atakovaly osmiprocentní hranici

Obdobný růst sazeb jako u hypotečních úvěrů zaznamenal v červnu Broker Consulting Index spotřebitelských úvěrů. Podle něj vzrostly meziměsíčně úroky u neúčelových úvěrů o více jak půl procenta, konkrétně se tedy v červnu spotřebitelský úvěr poskytoval v průměru za 7,92 %. Během dvou měsíců se tak úroková sazba zvýšila o bezmála jeden procentní bod. Postupný růst sazeb pozorují experti od začátku tohoto roku, ti zároveň předpokládají zvyšování úroků i v dalším období.

V květnu se průměrná sazba přehoupla před sedm procent, v červnu se poté hodnoty velmi přiblížily osmiprocentní hranici. Vyplývá to z měřených hodnot Broker Consulting Indexu spotřebitelských úvěrů, které koncem první poloviny roku nabyly hodnoty 7,92. Z grafu je patrné, že se oproti květnu jednalo o meziměsíční nárůst ve výši 0,64 procentního bodu. Podobné hodnoty byly evidovány naposledy začátkem roku 2018, kdy po rychlém vzrůstu sazeb následoval jejich rychlý pokles.

„Díky zvyšování základních sazeb České národní banky si úrokové sazby udrží směr vzhůru pravděpodobně i v dalším období,“ upozorňuje Michaela Pudilová, analytička hypotečních a spotřebitelských úvěrů ze společnosti Broker Consulting. Ta ale druhým dechem dodává, že zvyšování úkorů u spotřebitelských úvěrů nebude mít na klienta zřejmě zásadní vliv. Díky relativně nízkým částkám u nejběžněji poskytovaných úvěrů se klientovi změní splátky pouze v řádech stokorun. Takové navýšení velmi pravděpodobně nezmění případné rozhodnutí o čerpání úvěrů ze strany klienta.

Většina poskytovatelů navíc u bezúčelových úvěrů stanovuje klientovi sazbu individuálně. Do celkové výše úrokové sazby tak vstupuje konkrétní hodnocení klientů, u kterých se zohledňují parametry jako je například výše měsíčních příjmů a výdajů. Vedle toho hraje roli taktéž celková historie klienta nebo jeho schopnost včas hradit závazky. Nadto je běžnou praxí, že některé banky svým dlouhodobým klientům nabízí již dopředu předschválené limity úvěrů, a to i s konkrétní výší úrokové sazby.

Broker Consulting Index spotřebitelských úvěrů je analytický nástroj, který ukazuje průměrnou úrokovou sazbu u spotřebitelských úvěrů, jež zprostředkovali konzultanti Broker Consulting a pobočky OK POINT u kteréhokoli poskytovatele bankovních úvěrů. Jedná se o vážený aritmetický průměr, kdy hlavní vahou je objem úvěru. Tedy čím vyšší úvěr, tím jeho sazba do Indexu vstupuje větší vahou. Výhodou metody výpočtu je to, že se do statistiky dostávají pouze skutečně schválené úvěry, a to bez výjimky všechny. Nemůže tak dojít ke zkreslení informací a Index není závislý na datech dodávaných třetími stranami.