S inflací nebojujte, ale diverzifikujte

Produkt AVANT Flex nabývá na důležitosti a jeho využití investory stále stoupá

Fondy kvalifikovaných investorů (FKI) si dlouhodobě drží stále rostoucí zájem ze strany investorů. Rozšiřují okruh investičních příležitostí lidem, kteří hledají za současné vysoké inflace pro své volné finanční prostředky zajímavé příležitosti a odpovídající zhodnocení. Výhodou FKI je jejich široké zaměření – od cenných papírů, přes nemovitosti, obnovitelné zdroje, energetiku, pohledávky či komodity, až po private equity. Na aktuální situaci v segmentu FKI jsme se zeptali Michala Brothánka, obchodního ředitele a člena představenstva AVANT investiční společnosti, a.s.

Loni v říjnu jste přišel do AVANT investiční společnosti z ČSOB Pojišťovny. Je to pro vás velká profesní změna?

Je to pro mne hodně zajímavé, i když v oboru jsem pracoval už v minulosti. Cennými papíry jsem se profesně zabýval téměř celou svoji profesní kariéru v bance. Předtím, než jsem přešel do pojišťovny, jsem pracoval nejprve na dealingu, kde jsem měl na starosti oblast dluhových cenných papírů, a následně Financial institution, custody business, depozitáře fondů se segmentem FKI. Bylo to okolo roku 2010, kdy tyto fondy začaly vznikat a jejich výhody si začali více uvědomovat nejen zakladatelé, ale také investoři. Takže to pro mne zase tak úplně nové není, ale je to v každém případě zajímavá výzva a skvělá příležitost.

Jaké jsou vaše plány, na co se chcete zaměřit?

Společnost AVANT je největším správcem FKI u nás, ale svůj tržní podíl získala poměrně rychle. Nyní potřebuje stabilizovat v oblasti procesů a systémů. Posunout servis pro naše klienty a investory na vyšší úroveň a kvalitu se zapracováním moderních technologií do jednotlivých procesů. Mým cílem je, aby byl AVANT pro všechny typy klientů takovou kotvou, na kterou se mohou spolehnout a která by fungovala proklientsky. To je klíčové.

Jak byste zhodnotil loňský rok z pohledu trhu FKI? A jaké je vaše hodnocení výsledků AVANT IS?

Bylo to náročné období, i když podle čísel AKAT ČR se trhu FKI dařilo. Počet fondů vzrostl na 358, spravují úctyhodných více než 351 miliard korun, což znamená skvělý 33% meziroční nárůst. Za posledních zhruba deset let extrémně narostl majetek v FKI, téměř šestinásobně. Je to dané rovněž tím, že 80 % představují developerské a nemovitostní fondy, které se nejvíce zakládají.

Na druhou stranu, makroekonomická situace se všemi současnými nejistotami oboru investic vůbec neprospěla. Ve chvíli, kdy je repo sazba na 7 %, tak se efekt zhodnocení investic v FKI snižuje. Investoři pak váhají a čekají s penězi na depozitních produktech, kde mají své prostředky hned k dispozici, zatímco investiční horizont v FKI je tři až čtyři roky, u private equity dokonce pět až šest let. Když se podívám na náš fundraising, tak meziročně poklesl asi o 35 %. A podobné to bude podle mne také u ostatních společností s podobným zaměřením.

Příležitosti tu však jsou – a jsou právě teď, ne až se situace uklidní. Je třeba ale investice pečlivě zvážit, promyslet pro jaký typ FKI se rozhodnout. Vždy v tomto ohledu doporučuji, aby se investoři zaměřili na diverzifikaci i v rámci FKI a využili zkušeností a znalostí investičních zprostředkovatelů a poradců. Diverzifikace je na prvním místě!

Právě diverzifikaci i v rámci FKI nabízí váš produkt AVANT Flex? Jak je oblíbený a jak se mu loni dařilo?

Je to podle mne unikátní produkt, kde si můžete vytvořit vlastní investiční strategii, horizont i míru rizika podle svých preferencí. Investor má v naší investiční společnosti AVANT k dispozici pestrou nabídku fondů a může vybírat mezi nemovitostními, developerskými, úvěrovými, pohledávkovými, private equity či technologickými fondy.

Investor může prostřednictvím AVANT Flex rozdělit svou mininimální investici danou zákonem ve výši 1 milionu korun do více fondů. Nejčastěji investoři rozdělují tuto částku na tři až čtyři fondy a následně pokračují v další investici po vyhodnocení první investice se svým finančním poradcem.  Sledujeme dlouhodobě stoupající zájem o tento produkt a podporujeme ho také v naší komunikaci s investory a poradci.

Co se týká čísel, tak vím, že, těch rozdělených investic třeba po 200 nebo 250 tisících bylo oproti roku 2021 v loňském roce o 25 % více. To nám potvrzuje, že diverzifikace u našich investorů je evidentní.

Co byste dnes poradil investorům? Lze porazit vysokou inflaci, která nás zřejmě jen tak neopustí?

Současnou vysokou inflaci nejde porazit, pouze zmírnit, a určitě s ní nebojovat pochybnými investičními nástroji (high yield, nebo junk bondy). Po konzultacích s makroekonomy očekávám, že by se snad po druhém kvartálu inflace mohla dostat na jednociferná čísla. A to by měl být signál pro investory, kteří váhají, aby někam zainvestovali. Investovat musí nyní, protože pak už se nebudou tolik podílet na budoucím růstu investice.

Za mne jsou zajímavé fondy investující do nemovitostního trhu nebo třeba retailových parků. Je ale nutné se vždy podívat, v jaké fázi se development daného projektu nachází. Pohledávkovým fondům (zajištěným i nezajištěným) recese prospívá, takže i tam může směřovat část investice. Vyhledávané jsou i fondy zaměřené na ESG, kde vidím budoucnost – z této oblasti máme FKI zaměřené třeba na technologickou úpravu vody, na bioplynové stanice či fotovoltaiku. A pak bych se podíval v rámci diverzifikace i na private equity, které mají delší investiční horizont, ale investorovi mohou poskytnou účast na pozoruhodném projektu, k němuž by jinak neměl přístup. Máme v nabídce i akciové fondy, ale tam se musí investor podívat na fundament daného trhu – ať už to jsou Spojené státy, nebo třeba privátní firmy. Do portfolií zařazují naši investoři i dluhopisové fondy, ale opět to chce dobrou analýzu, které firmy dluhopisy emitují.

Vím také, že se na to zprostředkovatelé a poradci dívají podobně a zjišťují hodně detailně všechny informace.

Role zprostředkovatelů a finančních poradců roste, zvlášť po posledních třech náročných letech lidé potřebují radu. Co jim letos nabídnete? Chystáte pro ně něco nového?

Pracujeme více na zautomatizování všech procesů s maximálním zjednodušením komunikace klientů z řad investorů, investičních zprostředkovatelů a poradcůnebo zástupců fondu s investiční společností. Chceme usnadnit práci poradcům a zvyšovat komfort a podíl digitalizace pro investory s napojením na jejich interní systémy. Zrychlujeme procesy a zavádíme nové nástroje, přehledy s informacemi pro investory prostřednictvím AVANT Portálu a rozšiřujeme v něm více funkcionalit.

Chceme pokračovat ve zlepšení servisu a poskytovat aktuální informace formou školení a prezentací fondů, máme pro ně k dispozici FundsBook s přehledem fundraisingových fondů, web a AVANT Portál.  

Od dubna chystáme na měsíční bázi zasílat jakési „hot news“ fondů o tom, co je nového, jaké zhodnocení aktuálně nabízí, jaké mají nové investice a podobně… Na přelomu dubna a května dokončíme online úpis investice včetně online podpisu; aktuálně probíhá pilotní fáze projektu. Pracujeme na propojení datových toků v rámci API. Právě probíhá pilot se dvěma velkými zprostředkovateli, který po vyhodnocení plánujeme samozřejmě nabídnout i všem ostatním poradenským společnostem.

A co novinky pro vaše investory a fondy, co letos nabídnete jim?

Novinky pro fondy máme také. Chceme vylepšit naše systémy, oceňování fondů, zrychlit a zjednodušit komunikaci. Obhospodařujeme, resp. administrujeme 169 fondů a bez větší automatizace procesů a omezení lidské práce budeme mít problém všechny kvalitně obsloužit a poskytnout jim odpovídající servis.

Pro investory pakpřipravujeme několik nových fondů, ale zatím jen pro ty klubové. Nové fondy si totiž nejdříve otestujeme v rámci ročního „zkouškového období,“ abychom nastavili procesy a odladili si vzájemnou spolupráci. Jedním z hledisek je i minimální 100milionová výše aktiv fondu. Teprve poté posoudíme, zda je fond vhodné nabídnout všem investorům.

Co se týká sektorů, atraktivní je dnes energetika, případně nemovitostní a developerské fondy postavené trochu jinak než doposud. Záleží také na business case fondu a jak plánuje zakladatel komunikovat a prezentovat svůj fond investorům a zprostředkovatelům. Některé z fondů garantují výnosy 7 nebo 8 %, někde až 10 % p.a., ale jen v rámci třídy prioritních investičních akcií.

Jak je to dnes se zakládáním nových fondů? Nabízejí nějaké nové zaměření a zajímavé zhodnocení?

Aktuálně máme ve schvalovacím procesu sedm nově vznikajících fondů a čekáme další jednotky do konce pololetí. Zatím nemohu prozradit, které z nich nabídneme investorům, ale v každém případě chystáme rozšířit paletu nabízených oborů. Samozřejmě bude záležet na zakladatelích těchto fondů.

Kdo patří k vašim typickým investorům a jaké společnosti u vás typicky investují? Mění se v čase investorské chování lidí?

Konzervativnost Čechů v oblasti investic oproti anglosaskému přístupu krásně ukazuje poslední průzkum AKAT ČR. Když jsme se podívali na naše data, nejsou nejčastějšími investory mladí lidé, jak bych očekával, protože zřejmě mají jiné preference pro investice svých finančních prostředků. Anebo možná investují do dalšího podnikání – start-upů a kryptoměn.

Docela překvapivě nejvíce investují do našich FKI lidé mezi 50 a 60 lety. Mají už dostatečný majetek, vyřešenou situaci ohledně bydlení a rodiny, takže investují pro sebe nebo pro další generace. Je tam také největší procento investujících žen. Navíc se toto číslo postupně zvyšuje. Zajímavé je, že ženy svoji investici vždy diverzifikují, zatímco muži často „vsadí vše na jednu kartu“ a investují do jednoho fondu a diverzifikují až při následné investici.

Zdroj: AVANT IS

Co se týká našich investorů, je jich okolo 4300. Průměrná investovaná částka na jednoho činí zhruba 2,3 milionu korun. Nejsou to však jen individuální investoři, ale patří mezi ně například bytová SVJ, „eseróčka“ a další společnosti, které hledají zhodnocení pro své finanční prostředky nebo pro budoucí investice a nepotřebují je v nejbližší době pro své podnikání. Nesmíme zapomenout i na fondy, protože máme v portfoliu fondy, které investují do jiných FKI, takzvané „fondy fondů.“   

Zdroj: AVANT IS

***

DSCF2801

Ing. Michal Brothánek, obchodní ředitel a člen představenstva AVANT investiční společnosti

Dlouhodobě se pohybuje v manažerských a obchodních pozicích ve finančním sektoru. Řadu let působil v korporátním obchodě ČSOB. V rámci těchto rolí řídil v letech 2006 až 2009 vydávání dluhových cenných papírů na dealingu banky pro velké bankovní klienty. Jako výkonný ředitel vedl v letech 2010 až 2016 útvar Institucionálního bankovnictví poskytující služby finančním institucím (bankám, pojišťovnám, obchodníkům s cennými papíry, investičním společnostem, investičním fondům a fondům kvalifikovaných investorů), klientům custody a depozitáře investičních společností a fondů. Zde stál u počátku boomu fondů kvalifikovaných investorů. V letech 2016 až 2021 zodpovídal jako člen představenstva ČSOB Pojišťovny za řízení všech obchodních sítí a partnerů, podpory obchodu a navazujících útvarů.