Sberbank zanechá jizvy

Garanční systém finančního trhu vyplatil prostřednictvím Komerční banky k pátku 53 287 klientů Sberbank CZ za 19,9 mld. Kč, což je přes 82 % vkladů. Nově je možné požádat o výplatu náhrady vkladů prostřednictvím datové schránky.

Garanční systém předal vyplácející bance další data, týkající se výplaty náhrad vkladů uložených v advokátních a notářských úschovách. Součástí předaných dat jsou také vklady, které byly uloženy na jistotních účtech a první část vyřešených reklamací podaných klienty Sberbank CZ, a.s. Garančnímu systému. Celkem se jedná o dalších 1 035 klientů, kteří měli u banky vklady v celkovém objemu cca 402 mil. Kč.

Šance klientů domoci se plné výše finančních úschov u advokátů s účty ve Sberbank, jsou ale malé. ČNB se záležitostí zabývat nebude a odkazuje na profesní pojištění právních kanceláří, to se ale podle České advokátní komory na aktuální kauzu nevztahuje. Velké naděje nemohou klienti advokátů vkládat ani do případného insolvenčního řízení se Sberbank CZ, které by zřejmě trvalo několik let a uspokojilo je pouze částečně.