Solidní start do nového roku vystřídá útlum

200 Czech korun bills and calculator with glasses and pen. Tax payment season concept or investment solutions. Financial planning or accountant paperwork

Na začátku roku se české ekonomice poměrně dařilo. Mezikvartální růst HDP zrychlil na 0,9 %, meziročně si hospodářství polepšilo o téměř 5 %. Na ekonomiku sice doléhala vysoká inflace, avšak začátek války na Ukrajině měl zatím ještě zcela marginální vliv.

Nová čísla potvrdila, že domácnosti dál omezují svoji spotřebu. Oproti konci roku se jejich spotřeba reálně snížila o další procento v důsledku nižších nákupů zboží, zejména automobilů. Za služby tentokrát lidé utratili více, avšak jen kvůli omezenému prostoru v závěru roku. Meziroční nárůst spotřeby vypadá impozantně, nicméně je ovlivněn lockdowny ze začátku loňského roku, a proto nemá smysl z těchto čísel dělat žádné závěry. Ve srovnání se začátkem roku 2019 je stále viditelné jasné omezování jak nákupů zboží, tak výdajů na služby.

Výrazně pozitivní vliv na růst ekonomiky měly v úvodu roku investice do výstavby infrastruktury a bydlení. Nárůst zaznamenaly i nákupy dopravních prostředků, zatímco v případě strojních investic docházelo jen k velmi mírnému oživení s tím, jak jsou firmy stále v nejistém a drahém prostředí investovat.

Na straně nabídky ekonomiku poháněl obchod, stavebnictví, a tak trochu překvapivě s ohledem na situaci i zpracovatelský průmysl. Sice se dál musí vypořádávat s vysokými cenami vstupů – zejména pak energií – avšak i tak se jeho vytvořená přidaná hodnota ve srovnání s koncem roku zvýšila.

Nejnovější výsledky potvrdily, že ani v úvodu letošního roku ekonomika ještě nedosáhla (předkovidové) úrovně konce roku 2019. Zaostává jak spotřeba, tak investice, zatímco vládní útraty a dovoz narůstají. Na straně nabídky zaostává především průmysl a obchod. Svižný restart ekonomiky a postkovidové oživení zatím nestačily, aby se ekonomika vrátila alespoň do výchozí úrovně.

Vzhledem k tomu, jak na ekonomiku doléhá výrobní i spotřebitelská inflace, stále ještě nefunkční mezinárodní logistika nebo odchod z části východních trhů, asi nelze očekávat udržení tak pozitivních výsledků, jaké hospodářství zaznamenalo v úvodu roku. Proto už druhé čtvrtletí bude ve znamení výraznějšího zpomalování růstu, a to jak v mezičtvrtletním, tak meziročním srovnání.

Pokud se nepodaří výrazně zlepšit situaci v dodávkách čipů a dalších komponent pro automobilový průmysl, nelze vyloučit ani krátkodobý útlum. V každém případě se letos česká ekonomika nejspíš na výchozí úroveň roku 2019 ještě nevrátí.

Petr Dufek, hlavní ekonom CREDITAS