Splátka hypotéky musí být bezpečná. Jak ji spočítat?

Ilustrační snímek, zdroj: pixabay.com

Propad příjmu domácnosti, dlouhodobá pracovní neschopnost nebo také skokový nárůst úrokových sazeb může dovést některé Čechy platící hypotéku do svízelné finanční situace. Aby na tento černý scénář nedošlo, je potřeba si už v okamžiku sjednání hypotéky stanovit bezpečnou výši měsíční splátky.

Češi se kvůli vlastnímu bydlení neváhají zadlužit na desítky let. Za takto dlouhou dobu se může mnohé změnit. Lidé například ztratí pravidelný zdroj příjmu, po dobu péče o narozené dítě musí vyjít pouze z jednoho příjmu, vážně onemocní nebo řeší finanční vyrovnání při rozvodu. „Tyto a případě další nepříznivé životní události je třeba zvážit už v okamžiku nastavování podmínek hypotéky. Po zaplacení měsíční splátky hypotéky by mělo zůstat v rodinném rozpočtu vždy dostatek peněz na ostatní pravidelné výdaje i tvorbu úspor. Výše splátky musí být pro majitele hypoték jednoduše bezpečná,“ uvádí Veronika Hegrová z online sjednávače hypoték hyponamiru.cz.

Jak vypočítat výši bezpečné splátky hypotéky?

Výpočet bezpečné výše splátky není nijak složitý. Stačí sečíst veškeré stávající měsíční příjmy všech vydělávajících členů domácnosti, odečíst od nich pravidelné výdaje a finanční rezervu odkládanou stranou na větší nenadálé výdaje, větší dlouhodobé investice a horší časy. Veronika Hegrová k tomu dodává: „Částka, která vám z tohoto rozdílu zbude, představuje maximální měsíční splátku vaší hypotéky. Bezpečná splátka hypotéky by měla být vždy o něco nižší. V případě růstu úrokových sazeb hypoték totiž musíte mít stále rezervu, která vám pokryje vyšší měsíční splátku.“

Co vše zahrnout do příjmů a výdajů

Výpočet příjmů bývá mnohem jednodušší u zaměstnanců – od zaměstnavatele totiž pobírají pravidelně mzdu, jejíž výše se v průběhu roku zpravidla nijak zásadně nemění. Podnikatelé mohou vycházet z průměrného čistého příjmu (pozn. po odečtení povinných odvodů a daní) za delší časové období, třeba půlrok či rok. „Do příjmů domácnosti patří i vyplácené důchody a jiné dávky. Na straně příjmů počítejte pouze s výdělky, které jsou pravidelné,“ doporučuje Veronika Hegrová. Mezi pravidelné výdaje patří například platby za potraviny, oblečení a obuv, energie, dopravu, volnočasové aktivity, splátky stávajících úvěrů a půjček, pojištění, poplatky za telefon, televizi, rozhlas a další služby.

Co dělat, když je splátka hypotéky příliš vysoká?

Rostoucí ceny nemovitostí nutí Čechy sjednávat si stále vyšší hypotéky. Čím vyšší je hypotéka, tím vyšší je i její měsíční splátka. „Jednou z možností, jak si snížit měsíční splátku hypotéky, je prodloužení doby splatnosti. Maximální možná doba splatnosti hypotéky je obvykle 30 let, některé banky mohou mít tuto hranici i výše. Podle našich statistik je průměrná doba splatnosti nižší, a to 26 let,“ prozrazuje Veronika Hegrová. Další možností, jak si snížit měsíční splátku hypotéky, je navýšení vlastních zdrojů. U hypoték s nižším LTV dosáhnete i na výhodnější úrokovou sazbu.