Tři čtvrtiny středoškoláků ovlivňují nákupní chování rodičů

Ilustrační foto. Zdroj: Pixabay

Během pátého ročníku Ekonomické olympiády odpovídali středoškoláci na otázky z oblasti ekonomie a na jejich vztah k financím. Z odpovědí 5481 středoškoláků vyplývá, že ve čtvrtině domácností se s nimi vůbec neřeší větší rodinné výdaje. Naopak 10 % studentů pomáhá rodičům s volbou finančních produktů.

Ekonomická olympiáda měla tři kola – školní, krajské a celostátní. Během školního kola olympiády mělo nejvíce studentů ve věku 15–19 let problém s otázkou, kolik by pojišťovna vyplatila v případě požáru podpojištěné nemovitosti. Jen 10,6 % soutěžících správně odpovědělo, že pokud je nemovitost v hodnotě 2 mil. Kč pojištěná na 1 mil. Kč, tak při škodě 500 000 Kč bude vyplaceno jen 250 000 Kč kvůli podpojištění. „Téma podpojištění je dlouhodobé téma a třeba v souvislosti s aktuálním řešením škod způsobených tornádem, bouřemi a krupobitím je vidět, že pojišťovny musí nastavení správné výše pojistné ochrany snažit neustále veřejnosti aktivně vysvětlovat a zdůrazňovat,“ uvedl Petr Matlach z Kooperativy, která je hlavním partnerem Ekonomické olympiády.

Součástí školního kola olympiády byl dotazník, který na vzorku 15 tisíc studentů zjišťoval jejich vztah k financím. Na dotazy odpovědělo celkem 5481 soutěžících. Jednou z otázek bylo zapojení studentů do rozhodování domácnosti o větších výdajích. Odpovědi potvrzují, že tzv. Generace Z v daleko větší míře než předchozí generace ovlivňuje nákupní chování svých rodičů. 40,4 % středoškoláků odpovědělo, že pomáhá rodičům hledat na internetu nejvýhodnější nabídky a 36,6 % jich tvrdí, že rodiče zajímá jejich názor i v případě větších výdajů jako je nákup dovolené či auta. 10,2 % studentů odpovědělo, že radí i s nabídkami finančních služeb. Pouze 27,8 % odpovědělo, že o větších výdajích s nimi doma nikdo nediskutuje.

Za tři hlavní znaky společensky odpovědné firmy studenti označili férovost vůči zákazníkům (75 %), podnikání šetrné vůči životnímu prostředí (45 %) a dodržování Cílů udržitelného rozvoje OSN (19 %). Nejméně hlasů naopak získalo přispívání na charitu (12 %).

Jubilejní pátý ročník Ekonomické olympiády se kvůli pandemii koronaviru uskutečnil kompletně přes internet. Z 15 tisíc účastníků školního kola postoupilo do krajského utkání 1195 studentů – nejvíce z Prahy, Moravskoslezského a Jihomoravského kraje. Do celostátního finále se dostalo 50 soutěžících. Republikové finále vyhrál Otakar Kořínek, který společně se 4 dalšími studenty postoupil do závěrečného mezinárodního kola. V září 2021 v něm změří síly s 35 studenty ze Slovenska, Polska, Maďarska, Řecka, Bosny a Herzegoviny, Číny a Vietnamu – 5 za každou zemi.

Organizátorem Mezinárodní ekonomické olympiády je Institut ekonomického vzdělávání (INEV). „Ekonomická olympiáda je největší soutěží svého druhu. Velmi mě těší, že se ji daří rozšiřovat do dalších zemí, nově například do Řecka nebo Číny. Vzniká tak platforma pro mezinárodní spolupráci na poli ekonomického a finančního vzdělávání středoškolských studentů, jejímž cílem je zvýšit povědomí o těchto tématech u mladých lidí a usilovat o systémové změny ve vzdělávání,“ prozradila Martina Bacíková, zakladatelka a ředitelka INEV.