Unikátní pojištění dlouhodobé péče

Životní pojišťovna Simplea z finanční skupiny Partners startuje nový produkt – pojištění dlouhodobé péče. Nabídne produkt s možností zprostředkování přednostního umístění ve zvoleném pobytovém zařízení skupiny Ambeat Group, která provozuje 13 domů s vysokou úrovní kvality poskytované péče. Společně pak plánují během pěti let nákup či výstavbu 20 dalších nových zařízení v celkové investici pět miliard korun, aby výhledově bylo možné uspokojit zájem všech klientů Simplea. Proto navíc zakládají nemovitostní fond Ambeat Care, který nabídne konzervativním investorům zajímavou příležitost investice do této výstavby.

S ohledem na stárnutí Čechů čelí mnoho rodin výzvě, jak zajistit neustálou péči pro své blízké, kteří se o sebe již nedokážou postarat. Primárně se jedná spíše o seniory, ale ani mladší ročníky nemusí být výjimkou. Očekává se, že do roku 2050 naroste počet seniorů v české populaci ze současného 2,1 milionu na 3,1 milionu. S tím poroste i potřeba zajistit pro ně adekvátní péči.

„Uvědomujeme si, že poskytování takové péče v domácím prostředí může být pro rodiny náročné a v některých situacích, i navzdory ohromné snaze, jednoduše nemožné. Zajištění péče v kvalitních pobytových zařízeních pak naráží na nedostatečné kapacity či vysoké náklady. Proto jsme se rozhodli přijít s pojištěním dlouhodobé péče nejen v podobě výplaty pojistného plnění, ale hlavně v možnosti rychlého umístění klientů v pobytových zařízeních skupiny Ambeat Group. Budeme se také snažit zohlednit lokální příslušnost klientů, aby měli co nejblíže ke své rodině,“ popisuje novinku Martin Švec, generální ředitel pojišťovny Simplea.

Jde tedy o unikátní produkt především proto, že v současnosti nabízejí na trhu pojištění dlouhodobé péče jen dvě pojišťovny, ale pouze v podobě výplaty pojistného plnění.

Každý druhý Čech má nebo měl v rodině osobu, která je závislá na péči ostatních

Skutečnost, že se jedná o potřebnou službu, dokazuje i rozsáhlý průzkum, který provedla agentura MindBridge na 1000 respondentech. Dvě třetiny dotázaných uvedly, že mají ve svém okolí (v rodině, u příbuzných, přátel) někoho, kdo by dlouhodobě potřeboval denní nebo téměř denní služby pečovatele. Pokud je okolí zúženo na rodinu nebo příbuzné, pak jde o každého druhého. Ukázalo se, že 51 % dotázaných nedůvěřuje státu v tom, že bude do budoucna schopen financovat místa v domovech pro seniory či dlouhodobou péči pro seniory úplně nebo těžce závislé na fyzické pomoci. Naopak důvěru v tomto směru vyjádřilo 18 % dotázaných.

„Naše pojištění je navrženo tak, aby poskytlo jistotu a podporu v těchto náročných životních situacích a zajistilo kvalitní péči pro vás nebo vaše blízké. Je dostupné pro všechny ve věku 18 až 75 let. Pojistné plnění poskytujeme v případě 3. a 4. stupně závislosti na péči. Výhodou produktu je možnost daňové odečitatelnosti, která platí od letošního roku,“ vysvětluje Martin Švec s tím, že ke sjednání pojištění stačí pravdivě vyplněný zdravotní dotazník a není nutné dokládat detailní lékařské zprávy. Nabídka zatím platí pro klienty Simplea, ale plánuje se rozšíření. Sjednat jej lze pro sebe nebo pro člena rodiny. Pro vlastní rodiče by se o takovou nabídku zajímalo 56 % respondentů, ukázal průzkum.

Nedostatek lůžkové péče pro potřebné je v Česku dlouhodobým palčivým problémem. Na umístění se nezřídka čeká velmi dlouho, což přestavuje pro pečující rodiny značnou zátěž. A Češi si jsou tohoto handicapu vědomi. Jen 5 % dotázaných respondentů průzkumu Simplea je toho názoru, že člověk, který se stane závislým na péči druhých osob, pro sebe najde umístění v jednom z domovů pro seniory v kraji, kde žije, během několika dní. Kontrastuje to s představou 52 % dotázaných, kteří mají pocit, že se na takové místo čeká rok a déle.

„Co se týče plnění, jsme připraveni jej poskytnout bez zbytečného čekání. Posoudit nároky na místo umíme rychleji než úřady – zpravidla do několika týdnů. Lidem a jejich rodinám chceme pomoci co nejdříve, protože dobře víme, že každý den hraje v těchto obtížných situacích významnou roli,“ zmiňuje Martin Švec a dodává, že cenově se bude pojištění pohybovat zhruba kolem 1000 Kč měsíčně. Rozhodujícím faktorem pro finální výši pojistného bude pojistná doba, povolání a zdravotní stav klienta. Také bude záležet na věku, do kterého bude pojištění trvat. Přibližně tisíc korun měsíčně zaplatí ti klienti, jejichž pojištění bude trvat do 80 let, zhruba 1500 Kč klienti s pojištěním do 85 let.

Tato cena odpovídá ochotě Čechů za tuto službu platit. Podle průzkumu činila průměrná očekávaná měsíční částka za pojištění 1267 Kč. Dvě třetiny dotázaných odhadovaly, že měsíční částka bude 500 Kč a vyšší.

Simplea a Ambeat Group budou stavět další pobytová zařízení

O tuto službu má široká veřejnost v Česku zájem, což potvrzuje 62 % dotázaných, kteří by se blíže zajímali o sjednání pojištění, jehož součástí by byla možnost přednostního umístění v odpovídajícím pobytovém zařízení v případě, že by se stali zcela nebo těžce závislými na péči ostatních.

Dlouhé čekání Čechů na potřebnou péči potvrzuje také zkušenost odborníků ze skupiny Ambeat Group: „Vnímáme velmi intenzivně obtížnou a citlivou situaci, která u nás v oblasti péče o seniory panuje. Převis poptávky nad dostupnými kapacitami na trhu dokazuje, že tyto kapacity jsou poddimenzované. Proto jsme se rozhodli spojit síly s pojišťovnou Simplea a spolupracovat nejen na jejich pojištění dlouhodobé péče, ale zejména začít stavět další pobytová zařízení, kterých je v Česku akutní nedostatek,“ konstatuje Radek Peřina, ředitel vztahů s obchodními partnery finanční skupiny Ambeat Group, která dnes provozuje 13 pobytových zařízení zejména pro seniory, 25 poboček domácí péče a pečuje o celkem 8 tisíc klientů po celém Česku.

Pojišťovna Simplea a skupina Ambeat Group proto aktuálně plánují do pěti let výstavbu či vhodný nákup 20 pobytových zařízení, která nabídnou klientům 2000 nových lůžek. Jedná se o investice v celkové výši 5 miliard Kč. Nyní společně vyhledávají vhodné pozemky pro výstavbu nových pobytových zařízení, jako jsou domovy pro seniory, alzheimer centra nebo třeba zařízení následné péče. Pozemky by měly mít v ideálním případě vydané stavební povolení na výstavbu bytového domu. V hledáčku jsou ovšem i budovy, které lze rekonstruovat. „Naším cílem je posílit ubytovací kapacity po celém Česku, aby si klienti mohli vybrat pobytové zařízení v místě svého bydliště. Snažíme se pokrýt lokality v dojezdové vzdálenosti 30 minut od krajských měst, aktuálně cílíme na Jihočeský, Středočeský, Olomoucký a Jihomoravský kraj,“ upřesňuje Radek Peřina.

Simplea a Ambeat Group navíc aktuálně založili nemovitostní fond Ambeat Care, který podpoří výstavbu nových pobytových zařízení. Fond bude zaměřený na konzervativní investory a bude cílit na zhodnocení 4–7 procent ročně. Spuštění proběhne během léta a nabízet ho budou finanční poradci Partners. Investovat bude možné pravidelně již od 500 korun měsíčně nebo jednorázově.