Utrácíme stále jen rozumně

Maloobchodní tržby v lednu sice zrychlily růst na 8,5 % (po očištění o kalendářní vlivy), ale méně než očekávání a stále nedosáhly „předpandemické“ výše. Navíc tržby opticky zkresluje nízká srovnávací základna roku 2020.

Proto za meziročním růstem maloobchodu stál v lednu téměř výhradně prodej nepotravinářského zboží (prodej oděvů a obuvi +o skoro 300), avšak proti lednu 2020 byly tržby stále skoro o pětinu nižší. Vysoké meziroční přírůstky tržeb se týkaly i výrobků pro kulturu, sport a rekreaci (+30,9 %) či výrobky pro domácnost (+27,2 %).

Meziroční pokles tržeb naopak v lednu zaznamenaly internetové a zásilkové obchody (-5,7 %), což bylo však pro změnu dáno tím, že loni v lednu tržby přes internet trhaly rekordy.