V čele AČPM pokračuje Ivan Špirakus

Valná hromada Asociace českých pojišťovacích makléřů (AČPM), která se včera sešla v sídle AČPM v Praze 3, zvolila nové statutární orgány Asociace na další dvouleté funkční období 2023–2025.

Sedmičlenné prezídium bude pracovat ve složení:

· Jiří Bureš (JB Group)

· Michal Jursa, MBA (Aon Central and Eastern Europe)

· Jiří Nepala (RENOMIA)

· Ivan Špirakus (INSIA)

· Libor Špunda (ARROWS pojištění)

· Michal Truxa (RESPECT)

· Marek Vondra (C.E.B.)

Valná hromada AČPM v souladu se stanovami rovněž zvolila šestičlennou Etickou komisi, která dohlíží na dodržování Kodexu etiky člena AČPM, a tříčlennou Revizní komisi ke kontrole hospodaření Asociace.

Na následném ustavujícím zasedání nového prezídia téhož dne byl pak do funkce předsedy AČPM znovuzvolen Ivan Špirakus, generální ředitel společnosti INSIA, dlouholetý člen prezídia AČPM a zakladatel odborné ankety pojišťovacích makléřů Pojišťovna roku.

Prvním místopředsedou AČPM byl nově zvolen Jiří Nepala, managing partner a předseda dozorčí rady RENOMIA, post druhého místopředsedy na další volební období obhájil Michal Truxa, místopředseda představenstva společnosti RESPECT.

Mezi hlavní úkoly nového vedení AČPM v nadcházejících dvou letech bude patřit zejména péče o odbornou způsobilost členů a posílení propagace jejich odborných služeb na českém pojistném trhu. Asociace bude také přispívat k osvětě v pojišťovnictví, ke kultivaci oboru a k rozvoji související legislativy. V této oblasti plánuje i nadále spolupracovat s orgány regulace a dohledu.

Významnou pozornost bude AČPM věnovat také připomínce 30. výročí svého založení v březnu 1994. Prezídium AČPM se rovněž soustředí na další rozvoj spolupráce s Českou asociací pojišťoven a jejími jednotlivými členy, i na posílení vztahů a výměnu zkušeností se zahraničními makléři, především v rámci Evropské federace pojišťovacích zprostředkovatelů BIPAR, v jejichž řadách Asociace aktivně působí již 25 let.

Předseda AČPM Ivan Špirakus k tomu po svém zvolení uvedl: “AČPM se pod mým vedením v dalším období soustředí zejména na intenzívnější objasňování jedinečné role a významu pojišťovacího makléře v celém procesu sjednávání pojištění. Musíme bránit naše unikátní postavení vysoce odborného pojišťovacího specialisty, stojícího vždy na straně klienta. Specifika činnosti pojišťovacího makléře s více než 300letou historií makléřské profese, i třicetiletá historie AČPM jako naší profesní organizace nám k tomu poskytují velmi silný mandát,“ dodává předseda Špirakus.