V prvním pololetí zaniklo téměř 8 tisíc firem

Je to o 13 % více než v loňském roce

Během prvních šesti měsíců letošního roku vzniklo v České republice celkem 15 148 obchodních společností, o 2 % více než vloni. Zároveň za stejné období tohoto roku zaniklo 7 962 obchodních společností, což je o 13 % více než vloni. V České republice tak letos zatím přibylo 7 186 firem, o 9 % méně než loni. Vyplývá to z analýzy společnosti CRIF – Czech Credit Bureau.

„Zatímco společností vzniklo téměř srovnatelně s minulým rokem, zaniklo jich bezmála o tisícovku více. I tak ale celkový počet společností v Česku stále roste, v prvním půlroce to bylo tempem 19 nových společností na 10 zaniklých,“ uvedla Věra Kameníčková, analytička společnosti CRIF – Czech Credit Bureau s tím, že se tento poměr v posledních letech snižuje, ještě v prvním pololetí loňského roku připadlo na 10 zaniklých firem 21 nových a v roce 2021 dokonce 22. Aktuálně je v České republice zaregistrováno 576 tisíc firem, přičemž více než  čtvrtina z nich je mladší 6 let a 35 % působí na trhu 16 a více let.

Jen v červnu v Česku vzniklo 2 461 obchodních společností, téměř srovnatelně s předchozím měsícem, a 1 392 jich zaniklo, hned po lednu letos zatím nejvíce. V červnu tak přibylo 1 069 společností.

Výrazně přibývá firem na Vysočině

Nejvíce firem v prvním pololetí vzniklo v Praze (7 222), Jihomoravském (1 911) a Moravskoslezském kraji (1 054). Nejméně naopak v Karlovarském (174) a Libereckém kraji (255). Nejvíce firem zaniklo rovněž v Praze (4 219), Jihomoravském (777) a Moravskoslezském kraji (647). Nejméně, pouze 74, firem zaniklo na Vysočině a 109 v Pardubickém kraji.

Nejrychleji počet firem rostl na Vysočině, kde v prvním pololetí připadlo 38 nových na 10 zaniklých. Rychlý nárůst je znatelný také ve Zlínském a Pardubickém kraji, kde letos vzniklo 3krát více firem než jich zaniklo. Jen velmi pomalý růst počtu firem vykázal Karlovarský kraj.

Ubývá firem v odvětví peněžnictví a obchodu

Během prvního pololetí vzniklo nejvíce společností v odvětví obchodu (2 284), v odvětví nakládání s nemovitostmi (1 935) a ve zpracovatelském průmyslu (1 858). Nejvíce firem zaniklo rovněž v odvětví obchodu (2 616) a v odvětví nakládání s nemovitostmi (1 573).

Nejrychleji přibývá obchodních společností v sektoru ostatních činností, kde v prvním pololetí připadlo 52 nových na 10 zaniklých. Rychlostí 49 firem na 10 zaniklých se zvyšoval počet firem ve výrobě a rozvodu elektřiny, plynu, tepla a klimatizovaného vzduchu, kde však tento poměr není vzhledem k nízkým počtům vzniklých i zaniklých firem zcela vypovídající. K úbytku došlo v odvětví pěněžnictví a pojišťovnictví, kde na 10 zaniklých připadlo pouze 7 nových firem, a také v odvětví obchodu a težby a dobývání, kde šlo o 9 nových firem na 10 zaniklých.

Zanikaly spíše starší firmy

Více než polovina firem (52,5 %), které zanikly během prvních šesti měsíců, působila na trhu 16 a více let. Dalších 21,8 % působilo 11 až 15 let a 18,7 % bylo činných 6 až 10 let. Pouze 7 % zaniklých bylo mladších 5 let. Oproti loňskému  roku  se podíl nejstarších firem zvýšil v prvních 6 měsících toho letošního o téměř 4 procentní body. Naopak podíl mladších 5 let se snížil o 3 procentní body. Z počtu zaniklých firem v letošním prvním pololetí jich 85 % nevykazovalo žádný obrat a 63 % nemělo ani jednoho zaměstnance.

Graf 1: Počet vzniklých a zaniklých obchodních společností za prvních 6 měsíců 2017-2023

Zdroj: CRIF

Graf 2: Čistý přírůstek obchodních společností za prvních 6 měsíců v letech 2017-2023

Zdroj: CRIF