Valná hromada ČASF

Česká asociace společností finančního poradenství a zprostředkování (ČASF) uspořádala 11. května 2023 svou řádnou valnou hromadu. Zhodnotila uplynulý rok, který nebyl z mnoha ekonomických důvodů pro finančněporadenské společnosti jednoduchý.

image001

Předseda představenstva asociace Jiří Šindelář zahájil jednání valné hromady poděkováním členům asociace za vynikající spolupráci v minulém roce, který nebyl z důvodu celkové ekonomické situace pro stěžejní segmenty na finančně poradenském trhu jednoduchý. Nejvýrazněji se to projevilo na segmentu hypotečních úvěrů, kde jsme jako zaznamenali v agregovaných datech největší pokles. V ostatních sledovaných segmentech se ale díky práci a odbornosti finančních poradců vůči klientům nějaké markantnější poklesy produkce neprojevily.

V dalších částech valné hromady byla zhodnocena práce v oblasti legislativy a regulace, servis asociace členským společnostem a následně priority pro tento rok.

Důležitým bodem byla také samoregulační činnost asociace. V minulém roce probíhala práce na samoregulačním standardu k nestandardním investičním nástrojům, který byl v tomto roce členy asociace přijat. Uvedený standard je dalším důležitým krokem v rámci kultivace finančního trhu. Členské společnosti ČASF tímto deklarují pokračovat v nastaveném směru profesionalizace a minimalizace investičních rizik klientů. Zavedení standardu samoregulace mimo jiné omezuje tzv. tipařství. Dalším krokem asociace bude snaha oslovit i nečlenské finančně poradenské společnosti, aby se k tomuto standardu přihlásily.

Na závěr oficiální části valné hromady proběhl souhrn spolupráce s European Federation of Financial Advisers and Financial Intermediaries (FECIF), kde je ČASF členem za Českou republiku. Hlavním tématem minulého i tohoto roku je revize MiFID a s tím spojený návrh na změnu systému odměňování.

Po skončení jednací části valné hromady, proběhlo společenské setkání za účasti významných hostů finančního trhu, které jak věříme, si všichni užili.