Ve fondech máme 700 miliard

Domácnosti a instituce mají naspořeno ve fondech kolektivního investování nabízených v Česku 707,6 miliard Kč. Od začátku roku 2021 majetek zaznamenal nárůst o 118 miliard Kč, tj. o 20 %.

Nejvíce nových investic plyne do smíšených, akciových a nemovitostních fondů. Naopak, úbytek zaznamenaly strukturované fondy, fondy dluhopisové a fondy peněžního trhu.“ upřesňuje Jana Brodani, výkonná ředitelka AKAT. „I přes vypuknutí pandemie COVID-19 průměrný český investor za minulý rok vydělal téměř 7 %. Z vývoje trhů nejvíce profitovali dynamičtí investoři v akciových fondech, které se zhodnotily o 18 %“ dodává Brodani.

K tomu investice do fondů kvalifikovaných investorů narostly v roce 2021 na 264 mld Kč. Celkové investice do investičních fondů tak dosahují v České republice výše 972 miliard Kč.