Ve fondech už přes bilion

Objem majetku, který mají Češi uložený v podílových fondech, na konci prvního čtvrtletí letošního roku poprvé překonal hranici jednoho bilionu korun. Od začátku roku majetek ve fondech kolektivního investování narostl o 81 miliard korun na 1,02 bilionu Kč, navíc ve fondech kvalifikovaných investorů je již dalších víc než půl bilionu korun. Celkové investice do investičních fondů v ČR tak již přesáhly 1,5 bilionu korun.