Výhled na rok 2023

Coins, paper money and globe on white Statistic form background

V letošním roce jsme byli svědky několika otřesů. Dopad událostí, které se odehrály v tomto roce, budeme pociťovat ještě dlouho, i v roce následujícím. Zejména se to týká tragických důsledků války na Ukrajině. Z finančního hlediska byl hlavní změnou posun v měnové politice, od režimu podporujícího globální finanční trhy, k nastavení měnové politiky zaměřené na zkrocení inflace.

Andrew McCaffery, globální investiční ředitel pro správu aktiv ve společnosti Fidelity International, upozorňuje na trendy, které budou, na pozadí pokračující volatility a přísnějších měnových podmínek, trhům dominovat na prahu roku 2023.

Inflace vs. úrokové sazby

„Inflace v letošním roce provází trhy a pravděpodobně zůstane vysoká, čímž končí éra levných peněz a zvyšuje se riziko, že přílišné utahování měnových podmínek ze strany centrálních bank vyvolá prudkou recesi, tzv. “inflační krach”.”

„Trhy chtějí věřit, že centrální banky mrknutím oka změní směr měnové politiky s cílem dosáhnout měkkého přistání. Podle našeho názoru však tvrdé přistání zůstává nejpravděpodobnějším scénářem pro rok 2023. Dřívější norma intervencí centrálních bank „za každou cenu“ během finanční krize či pandemie je pryč.”

„Dokud to trhy plně nevstřebají, mohli bychom být svědky prudkých růstů na základě očekávaných opatření Fedu a zpětných pohybů, pokud se tato očekávání nenaplní.”

„Sazby by se nakonec měly ustálit, ale pokud inflace zůstane upoutaná nad dvěma procenty, je nepravděpodobné, že by došlo k jejich rychlému poklesu.”

Silný dolar

“Klíčovým faktorem, který je třeba sledovat, je další vývoj amerického dolaru. V roce 2022 se ukázalo, jak je silný dolar nepříznivý pro ostatní ekonomiky, a to jak ve vyspělém světě, tak pro rozvíjející se země, které jsou závislé na dluhovém financování v tvrdé měně. Pokud bude Fed pokračovat ve zvyšování sazeb, mohl by silnější dolar ještě urychlit nástup recese v jiných částech světa. Naopak výrazná změna ve směřování dolaru by mohla přinést rozsáhlou úlevu a zvýšit celkovou likviditu ve všech problémových ekonomikách.“

Geografická diverzifikace

“Ostatní části světa se pohybují po jiných trajektoriích. Japonsko zatím zachovává volnější nastavení měnové politiky, ale jakýkoli odklon od současné kontroly výnosové křivky by mohl vést k nezamýšleným důsledkům pro jen a potenciálně přispět dodatečnou úrovní rizika k již tak zvýšené míře volatility na devizových trzích.“

“Také Čína se v roce 2022 vydala jinou cestou, a to kvůli politice nulové tolerance covidu a krocení trhu s nemovitostmi. Očekáváme, že v příštích 12 měsících se politici budou nadále zaměřovat na oživení ekonomiky a investovat do oblastí s dlouhodobějším horizontem, jako jsou zelené technologie a infrastruktura. Jakékoli uvolnění omezujících opatření v souvislosti s Covidem způsobí, že spotřeba vzroste. Nastoupená deglobalizace v důsledku pandemie a napětí s USA si vyžádá určitý čas, než se prosadí. Nicméně je to téma, jehož význam poroste.“

“Rozvíjející se trhy a asijské země se slabší korelací růstu s USA a Evropou představují jednu z možností, jak dosáhnout vyšší diverzifikace. Hotovost a kvalitní dluhové cenné papíry investičního stupně zase nabízejí potřebné defenzivní vlastnosti.“

Idiosynkratické prvky

“S rostoucím rozptylem výnosů budou investoři nacházet ve svých portfoliích spíše idiosynkratické prvky, než aby se spoléhali na pohyby celého trhu, které jim doručí výnosy. Příležitosti by se také měly začít objevovat mezi cennými papíry, jejichž hnací silou jsou dlouhodobější témata, jako jsou dekarbonizace a reindustrializace, která by mohla přitáhnout pozornost investorů. A to spíše dříve než později,“ říká McCaffery.