Výkonnost akciových FKI poráží inflaci

Zakladatelé fondů kvalifikovaných investorů (FKI) zaměřují své investice nejčastěji do nemovitostí, developerských projektů, logistických nebo retailových parků. Nemovitostní fondy mají zajímavá portfolia a poskytují dlouhodobě velmi dobré zhodnocení a rostoucí ziskovost mezi 5 až 11 % p.a.

Může najít investor v dnešní složité a dynamické době ještě další alternativu pro svou investici? Jak je to s FKI? Odpovědí mohou být akciové fondy.

„V roce 2021 se akciím a akciovým fondům obecně dařilo a zhodnocení hlavních amerických indexů se pohybovalo okolo 20 %. Jak už to bývá, zdaleka ne všechny akciové fondy však dosáhly takto vysokého zisku. Nás těší, že naše akciové fondy měly v roce 2021 zhodnocení vyšší než 20 % a umístily se tak na předních příčkách mezi srovnatelnými fondy na trhu,“ doplnil finanční ředitel AVANT IS Martin Sekot.

Jaké jsou cíle a strategie akciových fondů?

Fondy se snaží setrvale zhodnocovat finanční prostředky a minimalizovat tržní propady, a to zejména formou investic do akcií kvalitních a zavedených společností (např. Apple, Microsoft, Amazon atd.). Nejčastěji zaměřují své investice do titulů na americké burze, protože kapitálové trhy zde mají nejvyšší likviditu, obchodují se zde akcie nejvýznamnějších společností, obchodů se zúčastní nejvíce investorů a přináší nové investiční nástroje Kapitálové trhy v USA hrají vůdčí roli a zásadně ovlivňují vývoj na celém světě.

Akciové FKI mají vlastní strategie pro výběr investic, pečlivě analyzují a selektují tituly vhodné pro investování. Dlouhodobě se jim daří mít kladný výsledek s průměrným čistým výnosem nad 10 % za rok.

AVANT IS jako specialista na FKI obhospodařuje a spravuje rozmanité portfolio fondů, které prostřednictvím unikátního produktu AVANT Flex umožňuje klientům rozložit investici podle různého zaměření, investiční strategie, podkladových aktiv, výnosnosti, investičnímu horizontu a rizikovým profilem fondů. Investoři, investiční poradci i zájemci o FKI mají na webových stránkách nebo v sekci AVANT Portálu vždy aktuální informace o zaměření, aktivech fondů, finančních ukazatelích, investičním horizontu a také dosažené výnosy za daná období. Tato otevřenost ze strany investiční společnosti a fondů výrazně pomáhá investorům při analýzách nebo vyhodnocení svých záměrů, strategií při investování do všech typů FKI.

Díky svým dlouholetým výsledkům a nízkému výstupnímu poplatku je často do jejich portfolia zařazován akciový fond 4 Gimel Investments SICAV, a. s, který měl u podfondu Alfa 4 Gimel Investments za rok 2021 zhodnocení 22,65 %. „Náš fond má od svého založení za 42 měsíců zhodnocení 55,59 % a dlouhodobě se pohybuje mezi třemi nejlepšími akciovými fondy v ČR podle ročního zhodnocení,“ potvrdil zakladatel fondu Michal Valentík. Flexibilní investiční strategie podfondu umožňuje kdykoli vstoupit nebo vystoupit z pozice, díky tomu je schopný efektivněji využívat růstový i klesající trend na finančních trzích a profitovat z každého investičního počasí. Nulové zdanění pro investory je při odkupu po 3 letech.

Zejména ve druhé polovině roku 2021 trh díky stoupajícím inflačním očekáváním zaznamenal zvýšený zájem investorů o investice do výnosnějších fondů a typů pokladových aktiv. Pokračování tohoto trendu lze očekávat i v letošním roce, a to i přes složitou geopolitickou situaci v Evropě.