Za růstem Broker Consulting v prvním pololetí stály realitní obchody, financování bydlení a investice

Petr Hrubý, zakladatel a předseda dozorčí rady Broker Consultingu

Broker Consulting zaznamenal v porovnání prvního pololetí 2019 a 2020 v České republice a na Slovensku opět nárůst obratu z hlavní činnosti, a to ve výši 11,8 %. Stojí za ním zejména oblast realitních služeb, které meziročně rostly o 68 %, a oblast úvěrů (zejména hypoték), která zaznamenala nárůst o 27 %. Na výsledcích se výraznou měrou podílela pobočková franšízová síť OK POINT.

Širší skupina Broker Consulting dosáhla za první pololetí letošního roku obratu 862 040 143 Kč. V prvním pololetí byly silnými tahouny růstu kromě realitních služeb a úvěrů na bydlení také investice, v nichž Broker Consulting meziročně vzrostl o 10 %. Růst v oblasti realitních služeb podpořila spolupráce s více než 100 developerskými projekty.

„Výsledky za první pololetí považuji za úspěch vzhledem k tomu, že převážná část pololetí byla poznamenána koronavirovou pandemií. Velmi oceňuji nasazení všech našich konzultantů i zaměstnanců v zázemí, kteří i během této nelehké doby byli klientům k dispozici. Jen díky jejich nepřerušené práci jsme dokázali obsloužit 10718 nových klientů a zároveň poskytovat servis našim stávajícím klientům, kterých je více než 600 000,“ komentuje výsledky Petr Hrubý, zakladatel a předseda dozorčí rady Broker Consultingu, a pokračuje: „Výsledky ukázaly, že pro naše klienty byla klíčová komplexnost našich služeb. Obraceli se na nás se širokým spektrem požadavků v oblasti osobních i firemních financí a v oblasti realitních služeb. V podstatě ze dne na den jsme obsluhovali více klientů, než je obvyklé. Museli jsme extrémně rychle zefektivnit naši komunikaci a zvládnout vše ke spokojenosti našich klientů.“

Během krize vyvolané koronavirovou pandemií fungoval Broker Consulting naplno, ve velmi krátké době od vyhlášení nouzového stavu přesunul veškerý možný servis do on-line prostředí. Konzultanti a ostatní zaměstnanci byli klientům k dispozici distančně, případně za přísných hygienických opatření i osobně na více než sto padesáti pobočkách OK POINT a kancelářích Broker Consultingu. Mnohá tato opatření fungují dodnes. Celkově bylo za první pololetí 2020 společnostmi Broker Consulting ČR a SR sjednáno 42 794 nových smluv.

Obor, o který se lidé zajímají

Broker Consulting ČR rostl také z hlediska počtu nových spolupracovníků. Během prvního pololetí zahájil spolupráci s 680 novými lidmi, a to jak formou smlouvy o spolupráci, tak i formou zaměstnaneckého poměru.

„Průměrně máme přírůstek 113 lidí za měsíc. Zájem o práci v oblasti finančního a realitního zprostředkování je značný. Přizpůsobili jsme celý vzdělávací systém současným potřebám a je nyní ve větší míře online. Po skončení léta očekáváme další zesílení zájmu v důsledku ukončení vládního programu Antivirus. Koronakrize prověřila, že v našich oborech mohou pracovití lidé růst i v dobách nejistoty,“ poukazuje Vilém Podliska, generální ředitel a předseda představenstva, a dále upřesňuje: „Nové spolupracovníky láká do Broker Consultingu zejména propojení oborů, což znamená výrazně větší příležitosti k seberealizaci. Nabízíme možnosti jak pro konzultanty – podnikatele, tak zaměstnanecká místa anebo možnost spolupráce ve formě franšízy OK POINT.“

Broker Consulting nevyžaduje předchozí zkušenosti z oboru financí, bankovnictví, pojišťovnictví či realit. K dispozici má rozsáhlý školící systém a například i možnost akreditovaného kurzu pro získání odborné certifikační zkoušky Master of Financial Planning. Z hlediska legislativních požadavků je potřeba minimálně středoškolské vzdělání ukončené maturitou. Zapracování probíhá vždy dlouhodobě pod dohledem zkušených kolegů.